Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Organisasjoner, foreninger, lag og sammenslutninger for musikere, tilhengere og rettighetsinnehavere.
Sites [ Submit ]
FONO - Foreningen Norske Plateselskaper. Skal arbeide til beste for norsk fonogramproduksjon, og til fremme av fonogrammet som kulturmedium. FONO skal også fremme medlemmenes interesser overfor andre organisasjoner, foreninger og offentlige myndigheter. GRAMO - Musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. En frittstående forening som har til formål å forhandle om, innkreve og fordele vederlag til produsenter og utøvende kunstnere når deres lydinnspillinger blir kringkastet i Norge. GramArt - Grammofonartistenes forening, en landsomfattende interesseorganisasjon for etablerte og uetablerte artister. TONO - Et andelsselskap som forvalter rettigheter for norske og utenlandske komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og inngår avtaler om rett til fremføring og lydfesting av musikk og musikktekster. Musikk.no - Nettstedet til Norsk musikkråd, en paraplyorganisasjon for norske musikkorganisasjoner. Nyheter, nyhetsarkiv og presseklipp. Informasjon om opplæring og tilskuddsordninger. NOPA - Forening for norske komponister og tekstfortattere. Består av personer som har opprinnelig opphavsrett til komposisjoner innenfor populærmusikken, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. NoTAM - Nettverk for teknologi, akustikk og musikk. Informasjon, prosjekter, ressurser, webhotell for brukere. Ny Musikk - En organisasjon for alle med interesse for samtidsmusikk. Informasjon om konserter og festivaler. Nettbutikk med plater. Samspill International Music Network - Interesseorganisasjon for verdensmusikk og verdensmusikere i Norge. Nyheter og presentasjoner av grupper, musikere og prosjekter. AKKS - Landsdekkende portal for organisasjonen, som jobber med å integrere kvinner i norsk musikkliv.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Katalansk  -  Tysk  -  Hebraisk  -  Italiensk  -  Nederlansk  -  Tsjekkisk  -  Islandsk  -  Slovensky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC