Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Norskspråklige nettsted om sykdommer og lidelser.
Sites [ Submit ]
Felleskatalogen - Forenklet oppslagsverk om legemidler. Blodtrykk.info - Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter. Stemmehøring - hearingvoices - Informasjon om forskning og metodikk basert på den nederlandske psykiateren Marius Rommes' arbeid. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) - Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon. Norsk interesseforening for stamme (NIFS) - Informasjon om foreningen, lokalforeninger, arrangementer og stamming generelt. Tilbyr diskusjonsforum og lenkesamling. Valentina Clinic Ecoland - Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale. Norsk nettverk for down syndrom - Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler. DebRA Norge - Interesseorganisasjon for de med sykdommen Epidermolysis Bullos (EB), deres pårørende og andre interesserte. Nyheter og artikler sykdommen. Aksept - senter for alle berørt av hiv - Et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Mic-Key.no - Nettsted om gastrostomi og om produktet Mic-Key. Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde - Informasjon om organisasjonen og døvblindhet. Norsk forening for Williams' syndrom - Forening for familier som har medlem med Williams’ syndrom, samt fagpersoner og andre interesserte. Familienettet.no - Hjem - Et samarbeidprosjekt mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, samt en rekke fagfolk. Informasjon for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne grunnet i psykiske vansker eller kronisk sykdom. Borrelia infeksjon-(flåttsykdom, lyme-sykdom) - Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom, også kalt borreliose og flåttsykdom. behandlinginorge.no - hele Norges helseportal - En informasjonskanal som tilbyr hjelp til å finne frem til tjenesten man trenger uansett hvor i landet man befinner seg. Stolthetsparaden - Informasjon om stolthetsparaden som er Norges første parade av og med funksjonshemmede. JL - Målrettet Kurs og Veiledning - Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis)og Målrettet Miljøarbeid. Podagra - Svend Gammelby Jensens oppdagelse av hvordan molybden kurerte hans urinsyregigt (podagra). Norsk Lyme Borreliose Forening - En landsomfattende interesseorganisasjon for personer som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, deres pårørende og andre interesserte. Informasjon om borrelia og sykdommen borreliose, også kalt lymes sykdom, og andre flåttbårne sykdommer. Mononukleose (SML-artikkel) - Artikkel i Store norske leksikon om mononucleosis infectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV). Norsk Cøliakiforening (NCF.NO) - Informasjon om Cøliakiforeningen og sykdommen, diagnose, behandling, forskning og diett. Tilbyr forum, bakekurs, aktiviteter, informasjon om rettigheter og tips ved reiser. Spisehjelp.no - Informasjon for personer som lider av spise- og svelgvansker (dysfagi). Nettstedet omhandler hjelpemidler som gastrostomi, PEG, knapp, samt mattips, ernæring og underernæring. NHI.no - NHI.no er en publikumsportal til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Nettstedet tilbyr fri helseinformasjon med et stort antall artikler og illustrasjoner. Informasjon om psykiske lidelser. - Informasjon om psykiske lidelser og psykiatriske medisiner. Diabetesforbundet - Informasjon om Norges Diabetesforbund og diabetes. Stoffskiftesykdommer - Informasjon om Norsk Thyreoideaforbund og stoffskiftesykdommer. Alt om helse - En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner. Bipolar lidelse type 2 - Informasjon om utredning og behandling av stemningslidleser, depresjon, angst og bipolare lidelser. Norsk Hemokromatoseforbund - Informasjon om jernoverskudd, diagnose, symptomer og behandling. Helsenorge - En veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør. helsenorgebeta.net - Tilbyr dialog med brukere av helseportalen helsenorge.no for å kartlegge behov og ønsker fremover. Informasjon om allternativ behandling - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling. Forum for borreliose - Forum for likemannshjelp og informasjon om borrelia, flått, flåttbitt og flåttsykdom. Gastroenterologen - Nettversjonen av medlemsbladet til Norsk gastroenterologisk forening. Informasjon om cøliaki og andre lidelser knyttet til mage- og tarm. Basal Stimulation i Pleien - Informasjon om en enkel kommunikasjonsform, basal, for funksjonshemmede i pleien. Informasjon, kurs og seminarer. Spilleavhengighet, informasjon og historier om spillegalskap. - Les om ludomani og spilleavhengighet, både morsomme og alvorlige historier som omhandler spillegalskap. Insulinfri.no - Råd og tips om diabetes og en sunn livsstil. Tinnitus tips - Informasjon og tips om tinnitus.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Arabisk  -  Indonesisk  -  Katalansk  -  Kinesisk med enkle tegn  -  Kinesisk  -  Tysk  -  Spansk  -  Baskisk  -  Fransk  -  Gresk  -  Hebraisk  -  Kroatisk  -  Italiensk  -  Japansk  -  Koreansk  -  Lietuvių  -  Ungarsk  -  Nederlansk  -  Polsk  -  Portugisisk  -  Rumensk  -  Russisk  -  Serbisk  -  Finsk  -  Tyrkisk  -  Ukrainsk  -  Tsjekkisk  -  Slovensky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC