Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Norsk forening for fedmeforskning (NFFF) - Arbeider for å sette fokus på forskning, undervisning og behandling av helseskadelig overvekt og fedme. Stiftelsen Organdonasjon - Informasjon om stiftelsen, organdonasjon og donorkort. Ryggforeningen i Norge - Informasjon om foreningen og ryggproblemer, nyheter, diskusjonsforum og gjestebok. Norsk forening for lungemedisin - Forening kun for leger. Foreningsinformasjon, oppslagstavle, retningslinjer og diskusjonsforum. Mental Helse Ungdom - Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som er en del av Mental Helse Norge. Vi driver med politisk og samfunnsrettet arbeid innen for feltet psykisk helse og baserer mye av vår virksomhet på frivillig arbeid fra medlemmene. Norsk Protein Intoleranse Forening - NPIF er en organisasjon som arbeider for å gjøre sammenhengen mellom mat og fysiske/psykiske problemer kjent og akseptert hos myndigheter, helsevesen og andre aktører. Et annet viktig arbeid er å dele erfaring og kunnskap med hverandre. Yrkesskaddes Forbund - Yrkesskaddes Forbund jobber for å ivareta personer med yrkesskade/ yrkessykdom. Yngre legers forening - En yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Norges Yrkesskadesenter - Norges Yrkesskadesenter veileder og hjelper deg som er yrkesskadet. Vi vil kunne hjelpe deg med forslag og henvisninger til behandling, medisinske spesialister og opplyse deg om rettigheter i forhold til arbeidsgiver og trygdemyndigheter. Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi - Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi (NFKUT) er en landsomfattende fagorganisasjon for Kunst- og uttrykksterapeuter og medlem av paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). Forum for miljø og helse - Forum for miljø og helse har som mål å styrke det helsefremmende og forbyggende miljøarbeidet på lokalt og nasjonalt plan. Vi setter fokus på faktorer i miljøet som kan påvirke folks helse i positiv eller negativ retning. Akuttmedisinsk gruppe - Akuttmedisinsk gruppe (AMG) er en ideel undervisningsgruppe bestående av medisinstudenter, fysioterapeuter, og leger.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC