Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
For nettsteder om nettvett for barn og ungdom, råd til foreldre om barnas Internettbruk, og potensielle farer og problemer. Inkluderer også informasjon om filtre (som kan begrense hva slags nettsteder brukeren får adgang til) og annen relevant teknologi.
Also Available in These Languages
Fransk  -  Türkçe  -  Russian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC