Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
In deze categorie worden sites opgenomen die aspecten van de maatschappelijke betrokkenheid van het zakendoen behandelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de sociale, economische of milieu impact van het zakendoen. Maar ook de ethische en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven valt hieronder.
Sites [ Submit ]
Max Havelaar - Keurmerk voor eerlijke handel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van een duurzaam inkoopbeleid. Naast informatie over de organisatie ook informatie over teeltwijze en marktwerking. Somo - Stichting die zich richt op onderzoeken en activiteiten gerelateerd aan het beleid en het gedrag van multinationale ondernemingen in hun internationale context. Stichting Maatschappij en Onderneming - Kenniscentrum dat een actieve rol speelt in de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving. Informatie over de verschillende activiteiten. Filosofie in Bedrijf - Tijdschrift voor cultuur, management en organisatie. Kwartaalblad over organisaties en hun rol in de samenleving. MVO Nederland - Stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol. Op site wordt bestaande kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen toegankelijk gemaakt. Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen - MeMO vzw heeft als doelstelling het promoten en ondersteunen van het mens- en milieuvriendelijke ondernemen in België. Overzicht van projecten en publicaties. Beursvloer - Evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het doel is dat maatschappelijke organisaties gesteund worden door bedrijven in ruil voor een tegenprestatie. MVO Platform - Een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Italiaans  -  Russisch  -  Japans  -  Frans
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC