Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Coutinho, Uitgeverij - Educatieve en wetenschappelijke uitgaven voor universitair-, hoger beroeps- en volwassenenonderwijs. Angerenstein, Uitgeverij - Leerboeken en docentenpakketten voor het mbo. Malmberg - Educatieve uitgeverij, onderdeel van Sanoma. Informatie over de methodes. EPN - Educatieve Partners Nederland, educatieve uitgeverij. Online informatie over methodes en gegevens voor docenten en leerlingen. Zwijsen - Uitgever van methoden voor het basisonderwijs, kinderboeken en educatieve software. Muiswerk Educatief - Producent en uitgever van computerprogramma's voor het onderwijs. Voor differentiatie en individuele remediëring bij het vak Nederlands. NIB Software - Uitgever van educatieve software voor het basisonderwijs. Met demonstratieversies van de software. NijghVersluys - Educatieve uitgeverij voor het algemeen voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Thieme Meulenhoff - Educatieve uitgeverij. Ontwikkelt leermiddelen voor het totale onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Informatie over methodes. Averbode - Uitgever van 17 tijdschriften in het Nederlands en het Frans voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar. Online te bestellen. De site geeft informatie over de boeken en de auteurs. Instruct - Informatie, ondersteuning en bestelmogelijkheid voor informatica-boeken, gericht op het onderwijs. Kwintessens - Educatieve uitgaven over sociaal-emotionele vorming, levensbeschouwing en natuur en milieu. Ars Aequi, Juridische uitgeverij - Stichting Ars Aequi is uitgeefster van het juridische studentenblad Ars Aequi. Onder de naam Ars Aequi Libri geeft zij boeken uit voor de juridische opleiding en praktijk. Damon, Uitgeverij - Boeken over levensbeschouwing en filosofie voor wonderwijs en wetenschap. Fondslijst en bestellijst. Edu'Actief Uitgeverij Meppel - Methoden voor beroeps- en volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs. Heeft het fonds van IVIO overgenomen. Methodesites en informatie over docentendagen en de Nationale Nakijkcentrale. Educatief, Uitgeverij - Methoden voor beroeps- en praktijkopleidingen. Webwinkel. Eisma Edumedia - Methoden voor het voortgezet onderwijs voor de klassieke talen, CKV en het vaardighedenonderwijs. Met catalogus en webwinkel. EIW - Leermiddelen voor het handelsonderwijs. Met nieuwsberichten per vakgebied. Uitgeverij Essener - Lesmethoden voor maatschappijleer en aanverwante vakken. Met extra opdrachten en actualiteitentoets. De Evenaar, Uitgeverij - Wandkaarten en atlassen. HB Uitgevers - Boeken en multimedia over zorg, techniek en agogiek, en atlassen. Van Buurt boek - Werkboeken voor het onderwijs in de informatica. Walvaboek, Uitgeverij - Gespecialiseerd in Economie, Nederlands, moderne talen en Geschiedenis voor het voortgezet onderwijs in Nederland. VanTricht uitgeverij - Geeft de Troef-reeks uit: leesboeken voor dove kinderen. Uitgeverij De Boeck - Webwinkel in vier delen of onderwijsniveaus, met catalogi en nieuwsbrieven per vakgebied. Noordhoff Uitgevers - De educatieve uitgeverij, ontwikkelt gedrukte en digitale leerstof voor alle soorten onderwijs. Agiel, Uitgeverij - Gespecialiseerd in de (ortho-)pedagogie, met name in de sectoren jeugdzorg, (speciaal) onderwijs en gehandicaptenzorg.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC