Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites op het gebied van de rechtswetenschappen.
Sites [ Submit ]
Portill.nl - Internetbibliotheek voor het juridisch-wetenschappelijke domein, primair gericht op het Nederlandse recht en secundair op het Europese en internationale recht. Instituut voor Informatierecht - Doet onderzoek naar de juridische aspecten van productie, opslag, verspreiding en gebruik van informatie; verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Medewerkers, publicaties, onderwijs, catalogus en wetten. E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek - Doet interdisciplinair en internationaal onderzoek op het terrein van de rechtswetenschappen; verbonden aan de Universiteit Leiden. Staf, publicaties, onderzoekers en advies. Departement Metajuridica - Departement van de Universiteit Leiden, bestaande uit de disciplines die het recht bestuderen in de ruimere context van samenleving, politiek en ethiek. Afdelingen en instituten. RechtenForum.nl - Forum voor rechtenstudenten en beginnende juristen. Centrum voor Migratierecht - Onderzoeksinstituut op het gebied van migratie, vreemdelingen, asiel en recht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Jura Falconis - Juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Redactie, abonnementen en verschenen nummers (volledig online beschikbaar). Rechtsgeschiedenis RUG - Afdeling rechtsgeschiedenis van de RU Groningen. Samenwerkingsverbanden, medewerkers en vakken. Instituut voor Internationaal Recht - Groepeert het onderwijs en onderzoek aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de K.U. Leuven op het gebied van het internationaal recht. Onderwijs, onderzoek en instituut. Instituut voor Familiaal Vermogensrecht - Instituut voor onderwijs en onderzoek; verbonden aan KU Leuven. Leden, onderwijs, onderzoek en documentatie. Instituut voor Verbintenissenrecht - Verbonden aan de KU Leuven. Medewerkers, activiteiten, onderwijs en onderzoek. IFJR - Instituut voor Familie- en Jeugdrecht - Onderwijs in Belgisch personen- en familierecht en onderzoek naar Belgisch en rechtsvergelijkend personen-, familie- en jeugdrecht. Personeel, onderwijs, onderzoek en links. Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht - Medewerkers, publicaties, studiedagen, onderwijs en onderzoek.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Duits  -  Fins  -  Portugees
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC