Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Het opvoeren "re-enactment" van historische gebeurtenissen.
Sites [ Submit ]
Gemina - De vereniging houdt zich bezig met reconstructies van kleding, wapens en gebruiksvoorwerpen van het Romeinse militaire en civiele leven in Nederland in de eerste eeuw na Christus. Napoleontische Associatie der Nederlanden - Overkoepelend orgaan voor Nederlandse verenigingen voor levende geschiedenis gericht op de Napoleontische periode. Informatie over de verenigingen en hun activiteiten. Compagnie van Brederode - Verbeeldt een laat 15e eeuws huurleger dat heeft gediend onder Reinoud II van Brederode. Die Landen van Herwaerts Over - Vereniging van mensen die het Middeleeuwse leven in al zijn glorie reconstrueren, met lijst van groepen, activiteiten en specialismen. Vereniging Historische Militaria - Een Nederlandse vereniging dat bestaande uit verschillende groepen de geschiedenis van de 20ste eeuw zo waarheidsgetrouw herbeleeft. Saluutbatterij Atkins - Re-enactment die Nederlandse Napoleontische Artillerie te voet uitbeeld. Die Luyden van 't Hooge Veene - Een levende geschiedenisgroep die vooral het leven in de periode 1650-1700 in de veenkolonie Hoogeveen bestudeert en naleeft. Vereniging Levende Geschiedenis Nederland - Re-enactment vereniging. Beelden de periode van 1568 tot 1912 uit. Geven demonstraties met oude vuurmonden, historische veldslagen en van het soldatenleven uit deze periode. Deventer Burgerscap - Genootschap welke zich bezig houd met het uitbeelden van burgers uit van de Hanzestad Deventer rond het jaar 1370, met sterke nadruk op authenticiteit. WO II re-enactment Forum - Forum voor mensen die geïnteresseerd zijn in levende geschiedenis met informatie over historie, techniek, voertuigen en evenementen. Festival Levende Geschiedenis - Re-inactment festival te Beers met informatie over het programma, deelnemers, markt, handelaren, tarieven, indeling van het terrein, veiligheid en de organisatie. Gesta Francorum - Reenactmentgroep gericht op de periode die aanleiding gaf tot de kruistochten tot het einde van de 13de eeuw.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Bretons  -  Duits  -  Spaans  -  Italiaans  -  Russisch  -  Tsjechisch  -  Zweeds  -  Frans  -  Litouws  -  Pools  -  Noors
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2018 - Midnight Design Productions, LLC