Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Bekende mensen zijn beroemde mensen en mensen die in hun veld bekend zijn.
Sites [ Submit ]
Biografieën van Nederlandse ondernemers - Biografische gegevens over circa 4.000 Nederlandse ondernemers. Parlement & Politiek: Biografisch Archief - Biografieën van alle ministers sinds 1798, en van alle staatssecretarissen, leden van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer), leden van de Raad van State en leden van de Algemene Rekenkamer sinds 1813, en leden van het Europees Parlement sinds 1958. Wikipedia: Biografielijst - Overzichten van artikelen over, of met betrekking tot bekende personen. Beeld en Geluid: Personen - Verzameling biografieën van bekende en minder bekende personen uit de Nederlandse radio-, televisie- en filmwereld uit heden en verleden. Biografisch Woordenboek van Nederland:1880-2000 - Naslagwerk met korte levensbeschrijvingen van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen een rol van enige betekenis hebben gespeeld. Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) - Biografieën van mannen en vrouwen die een belangrijke rol speelden in de arbeidersbeweging. Met alfabetische index en zoekfunctie. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN) - Informatie over vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek - Het lexicon, dat oorspronkelijk verschenen is tussen 1911 en 1937, bevat een groot aantal beknopte levensschetsen van belangrijke of op zijn minst opvallende personen uit de geschiedenis van Nederland van het vroegste begin tot de aanvangsdecennia van de 20e eeuw.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Deens  -  Duits  -  Russisch  -  Chinees  -  Pools  -  Turks  -  Español
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC