Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Vrede is de toestand zonder oorlog. Hier vindt u sites over vrede en van organisaties uit de vredesbeweging.
Sites [ Submit ]
Vrede vzw - Een beweging die werkt rond internationale politiek, ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken. Pax Christi Vlaanderen - De beweging voor vrede, mensenrechten en verzoening in de geschiedenis en vandaag: strategie, akties, agenda van Vlaanderen en Internationaal . Warchild - Verleent hulp aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Psychosociale hulpverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve therapieën. Projectinformatie, actienieuws en vacatures van Warchild wereldwijd. De Vredessite - Platform voor mensen en organisaties uit de vredesbeweging met nieuws, een agenda, mailinglist, artikelen en links. Forum voor Vredesactie - Kernwapens de wereld uit, de militarisering van Europa tegengaan, de wapenproductie terugdringen en werken aan een vredescultuur zijn de oogmerken van het Forum voor Vredesactie. Standpunten, persberichten en dossiers. Kerk en Vrede - Landelijke organisatie van mensen die binnen en buiten de kerken actief voor ontwapening en geweldloosheid zijn. Actuele berichten en links. Vredeseducatie - Leren van vrede. Links, nieuws en thema's. Doe de tolerantietest. Haags Vredes Platform - Doelstellingen, jaarverslagen en archief van deze organisatie voor vrede en ontwapening. De Vuurbloem - Geweldloosheid als weg naar de vrede. Uitgangspunten, mogelijkheden, trainingen en publicaties. Vrouwen in 't Zwart Leuven - Plaatselijke groep van een wereldwijd netwerk van vrouwen dat zich inzet voor een rechtvaardige vrede, tegen oorlog, militarisme, discriminatie, homofobie, racisme, onrechtvaardigheid en andere vormen van geweld. Museum voor Vrede en Geweldloosheid - Vredesmuseum met een vaste expositieruimte in het Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda. Informatie over de tentoonstellingen en activiteiten. VIA - Vrijwillige Internationale Aktie - Nederlandse tak van de internationale vredesorganisatie Service Civil International (SCI) die probeert door middel van werkkampen maatschappelijke veranderingen na te streven en mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten samen te brengen. Campagne tegen Wapenhandel - Artikelen en persberichten over de rol van Nederland en het Nederlandse bedrijfleven in de internationale wapenhandel. Tumult - Streeft ernaar dat alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd uitdragen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Catalaans  -  Deens  -  Spaans  -  Esperanto  -  Hebreeuws  -  Italiaans  -  Fins  -  Azerbaijani  -  Zweeds  -  Frans  -  Pools  -  Noors  -  Portugees  -  Turks
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC