Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
ANWB - Belangen- en serviceorganisatie voor de Nederlandse automobilist. Nieuws, informatie over verzekeringen, online winkel en heel veel tips en informatie voor de automobilist. Regio Groningen-Assen - Project voor een regionaal netwerk van openbaar vervoer in de regio Groningen - Assen. Nieuws, documentatie, het waarom en de ambitie. Lijst van aangesloten gemeenten. OV-fiets - Huurfiets voor het openbaar vervoer. Waar en hoe te huren. CROW - Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Informatie over activiteiten, agenda, projecten, congressen, cursussen en magazine. Stichting voor gedeeld autogebruik - Informatie over het delen van auto's, waaronder links naar commerciële aanbieders en advertenties van particulieren die hun auto willen delen en gegevens over verzekeren. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid - Online kennisbank, nieuws en informatie over publicaties. VOR Bulletin - Tellingen van het aantal verkeersongevallen in Nederland, uitgesplitst per gemeente. Verkeerskunde - Vaktijdschrift over verkeer en vervoer. Online nieuws, links, vacatures en hoe je lid kunt worden. Geluid en Verkeer - Technische en wettelijke informatie over geluidhinderbestrijding. Het Nieuwe Rijden - Energiebewust autorijden. Informatie voor automobilisten, vrachtwagenchaufeurs en over welke auto te rijden. Verontruste ANWB-ers - Streven na dat de ANWB zijn invloed aanwendt voor een milieuvriendelijker verkeers- en vervoerssysteem. Nieuws en artikelen hierover. Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg - Aktiegroep tegen overlast van lawaai, stank en vuil van de Gaasperdammerweg (A9) te Amsterdam. Sebaction - Sensibiliseert de overheid voor veiligheid van jonge weggebruikers. Vermindert het aantal weekendongevallen door een systeem van taxicheques en rijstages. Voetgangersbeweging - Organisatie die onder meer bijdroeg aan het tot stand komen van de voorrang op zebrapaden. Met heet-van-de-naaldberichten over knelpunten op Vlaamse voetpaden. Ik ben ROB - De vereniging Rustig Op de Baan: met tips, gratis stickers en de lopende acties. Ikbenvoor.be - Groep van burgers en organisaties die gaan voor een veiliger verkeer. Met campagnes en een verkeersveiligheidsbarometer. Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw - Lid van de Europese reizigersfederatie EPF. Verdediger van de belangen van openbaarvervoergebruiker. Met standpunten, campagnes en de deelsites van spoorlijncomite's. Komimo - Overlegforum en de drijvende kracht achter de sensibilisatiecampagnes De Week van de Zachte Weggebruiker en de Week van Vervoering. Carpool - Taxistop over het autodelen van en naar het werk. Met de parkings en tips. Antwerken - Een presentatie van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Leuven - Brussel v.v. - Het relaas van een pendelaar. Met de vertragingen van de nmbs op dit traject, voor de tweede helft van het jaar 2000. Autopia - Vlaams steunpunt voor kleinschalig, particulier autodelen, en voor de gemeenten die plaatselijke initiatieven willen opstarten. VAB - Vlaamse Automobilistenbond - Belangenvereniging, pechverhelpingsdienst, en opsteller van mobiliteitsdossiers. Met onder meer hun historiek. ROVER - Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer - Zet zich in voor de belangen van de reizigers van alle vormen van openbaar vervoer. Nieuws, activiteiten, producten, lid worden en links. Zonder auto kan het ook - Deze stichting propageert het om sportvelden per fiets of openbaar vervoer te bezoeken. Activiteiten, nieuwsbrief en winkel. Theoriecursus.nl - Forumdiscussie over actuele verkeerszaken.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC