Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Planbureau voor de Leefomgeving - Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal. Platform Binnenstadsmanagement - Podium voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en professionalisering van binnenstadsmanagement. Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam - Nieuws en achtergronden over de herontwikkeling van dit gebied in combinatie met de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Met diverse documenten in PDF-formaat. Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting - Informatie over de organisatie en haar activiteiten, maar ook veel inhoudelijke informatie over projecten en studiereizen. Met nieuwsbrief en digitaal archief. Meervoudig Ruimtegebruik - Voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik in Nederland en Noord-Amerika. Wijkwebsites.nl - Wijkwebsites.nl is een open virtuele gemeenschap over de inzet van websites voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van alledag in de buurt en wijk. Deltametropool / Deltametropolis - Website van de Vereniging Deltametropool en de Vrienden van de Deltametropool. Deltametropool is een nieuw concept voor de inrichting en beheer het stedelijk gebied in de delta van de rijn en maas. Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen - De BNSP is de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. Met meer dan 850 persoonlijke leden, circa 70 adviesbureaus en een groeiend aantal institutionele leden en begunstigers (zoals opleidingen en overheden) is de BNSP een waardige vertegenwoordiging van de beroepsgroep. IKC RO - Portal met verzamelde nieuwsberichten, publicaties, adresgids, weblinks, congresagenda en elektronische nieuwsbrief. Belvedere - Houdt zich bezig met het behoud van cultuurhistorische elementen bij ruimtelijke ontwikkeling en planvormingsprocessen. Beleidsinformatie, nieuws, dossiers en publicaties.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC