Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Uitganspunt voor het selecteren van web-locaties t.b.v de categorie 'Discriminatie in de Nederlandse maatschappij' is het Artikel 1 lid 1 van de Nederlandse Grondwet: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". In deze categorie vindt u: * web-locaties van (zelf)organisaties die het bestrijden van discriminatie als doelstelling hebben. * web-locaties die voorlichting geven over en rond het verschijnsel discriminatie.
Sites [ Submit ]
Anne Frank Museum - Het Anne Frank Huis - online, met daarnaast informatie over het dagboek, citaten daaruit en een overzicht van de activiteiten van deze stichting. Commissie Gelijke Behandeling - Onafhankelijke en deskundige organisatie, ingesteld door de Nederlandse regering als een instantie waar burgers met klachten over ongelijke behandeling terecht kunnen. Informatie over de wetten, vacatures en adviezen. School Zonder Racisme - Organisatie die verschillende vormingsactiviteiten aanbiedt en scholen verenigt die een duidelijke stelling innemen. Met een voorlichtingsbrochure, en een lijst van scholen. Nationaal Comité 4 en 5 mei - Informatie over de festivals en over het doel van deze herdenkingsdagen. Het Nederlands Auschwitz Comité - Over het doel van dit comité, de gevaren van rascisme, de geschiedenis en gebeurtenissen in Auschwitz en de activiteiten van het comité. Stichting Magenta - Een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van rascisme, fascisme en andere vormen van discriminatie. Informatie over (culturele) activiteiten, voorlichtingscampagnes, debatten en projecten en links naar verwante organisaties. Concentratiekamp Dachau - Historisch overzicht, persoonlijke verhalen en andere informatie over dit kamp. Verder informatie over andere concentratiekampen in Nederland en monumenten. Hannie Schaft - Informatie over deze Nederlandse verzetsstrijdster. Stichting Nederland Bekent Kleur - Informatie over activiteiten, doeleinden en links. NRC-Profiel: Rechtsherstel - NRC Handelsblad: Profiel - Rechtsherstel. Indische Nederlanders, joden, ex-dwangarbeiders en zigeuners die meer willen weten over het naoorlogs rechtsherstel of het indienen van een claim, kunnen zich wenden tot diverse meld- en informatiepunten. Een overzicht. Vrienden van Kerwin - Sinds Kerwin in 1983 is vermoord is er een steeds wisselende groep mensen geweest die de organisatie van de jaarlijkse herdenking op zich heeft genomen. Sinds enkele jaren hebben deze mensen zicht verenigd in de Stichting Vrienden van Kerwin. Interculturele communicatie - Bevat artiekelen, onderzoeksresultaten en literatuur over interetnische relaties, vooroordelen, integratie, management en de multiculturele samenleving. Comité J'accuse - Het comité zet zich in, n.a.v. de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei, tegen alle vormen van onderdrukking en racisme. Met een archief van affiches van Opland, geschiedenis van het comité, artikelen over de thema's en praktische informatie. Gelijke Kansen in Vlaanderen - Dit initiatief van de Vlaamse overheid richt zich met haar gelijkekansenbeleid naar vrouwen en mannen, allochtonen, holebi's, personen met een handicap, ouderen en kinderen. Informatie over het beleid en de activiteiten. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. - Informatie over wetten en cijfermateriaal. Daarnaast de activiteiten en verslagen daarvan. Art.1 - Nederlands kenniscentrum op het gebied van discriminatie op alle gronden. Iedereen die discriminatie wil of moet voorkomen en bestrijden, zoals overheden, bedrijven en belangenorganisaties, kan hier terecht voor informatie, onderzoek, advies en training op maat.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC