Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Het Nichiren boeddhisme is een tak van het Boeddhisme gebaseerd op de leringen van de Japanse monnik Nichiren Daishonin. Het is een brede term die verschillende scholen en subscholen alsook nieuwe Japanse religies overkoepelt. Verschillende vormen van het Nichiren-boeddhisme hebben een grote invloed gehad op de Japanse samenleving. Nichiren focust zich vooral op de lotus-soetra en men gelooft dat iedereen de Boeddhanatuur bezit. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de verlichting in dit leven te behalen. Ook staat deze stroming bekend als een tegenstelling tegenover andere vormen van Boeddhisme door hun evangeliserende inslag: men probeert anderen te overtuigen om ook boeddhisten te worden; dit staat bekend als shakubuku. Nichiren-boeddhisten geloven dat door het verspreiden van Nichirens leringen en hun effect op aanhangers een vredige, rechtvaardige en voorspoedige samenleving ontstaat. De grootste stroming van het Nichiren-boeddhisme is het Sōka Gakkai met ruim 20 miljoen aanhangers.
Also Available in These Languages
Engels  -  Spaans  -  Italiaans  -  Russisch  -  Japans  -  Frans
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC