Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Presentatie van het hof te Luxemburg met een overzicht van de diensten, teksten en documenten, een archief van de geschillen en nieuws. Raad van State [NL] - Geeft advies over wetgeving aan regering en parlement en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen. Algemene informatie over de Raad van State en een jurisprudentiedatabank. Hoge Raad voor de Justitie - Extern orgaan dat toezicht houdt op de werking van de Belgische rechterlijke macht, hierover adviezen formuleert en klachten behandelt. Juridat - Portaal van de Belgische rechterlijke macht: Rechtbanken en Hoven, presentatie van de rationalisering van de informaticasystemen (Phenix). Links naar de Federale Overheidsdienst Justitie en het Staatsblad. Raad van State [B] - Rechtsprekend college in België buiten de rechterlijke orde. Uitleg van de werkzaamheden, zoek in de Nederlandstalige en Franstalige arresten, een FAQ en de mogelijkheid voor een virtuele rondleiding. Rekenhof - De voorstelling van de collaterale instelling van het parlement te Brussel met teksten van recente publicaties en arresten. Rechtspraak.nl - De officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland met algemene informatie over recht en een selectie van gerechtelijke uitspraken. Zwartboek hockey-lobby bij politie en justitie - Betoog over belangenverstrengeling in een rechtszaak tussen een mishandelde vrouw en een hockey-vereniging. Grondwettelijk Hof van België - Gehuisvest in het hart van Brussel. Een voorstelling, algemene informatie, overzicht van de rechtspraak, basisteksten en links. Wetten - Online raadplegen van de Nederlandse wet. Cassatie - Blog cassatie, cassatie advocatuur en de Hoge Raad der Nederlanden. Jure - Bekijk rechtspraak, jurisprudentie en rechterlijke uitspraken Informatietechnologie en Recht - Jurisprudentie-website van Informatietechnologie en Recht (Universiteit Utrecht). Arbeidsrecht - Wikipedia - Wiki over arbeidsrecht. Letselschade - Joosten Advocaten is specialist in letselschade en arbeidsrecht en werkt alleen voor slachtoffers, niet voor verzekeringsmaatschappijen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC