Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Wet schuldsanering natuurlijke personen - Uitgebreide informatie over de Nederlandse Wet schuldsanering natuurlijke personen. Wet- en regelgeving, beleid, jurisprudentie, brochures en veelgestelde vragen. Jura - Juridische databank met Belgische wetgeving, rechtspraak en verwijzingen naar rechtsleer. Registratie verplicht en te betalen. 1 maand proberen is gratis. [Kluwer]. Faillissement.nl - Infoportal over het voorkomen van een bedrijfsfaillissement. Faillissementen.com - Actuele lijst van faillissementen. Modelovereenkomst.nl - Databank voor juridische modeldocumenten. Casus.com - Zelf juridische documenten samenstellen of notariële documenten voorbereiden. Portill.nl - Internetbibliotheek voor het juridisch-wetenschappelijke domein, primair gericht op het Nederlandse recht en secundair op het Europese en internationale recht. Sdu Wettenbank - Online databank met toegang tot de complete geïntegreerde wet- en regelgeving. Overheid.nl - Wet- en regelgeving - Zoeken in de volledige teksten van Nederlandse wetgeving in formele zin, algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en koninklijke besluiten (KB's). OPmaat - Nederlandse wetsvoorstellen en wet- en regelgeving. Gezocht kan worden in alle kamerstukken, handelingen en agenda's van de Eerste en Tweede Kamer, en in het Tractatenblad, het Staatsblad en de Staatscourant. Alleen toegankelijk voor abonnees. The Question Library - Een grote verzameling vragen en antwoorden over onder meer aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, auteursrecht, octrooienrecht, ondernemingsrecht en subsidies. Voor toegang is (gratis) registratie vereist. Europa decentraal - Site met kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan voor decentrale overheden. Juridisch wetenschappelijk bureau - Overzicht en samenvattingen van recente, privaatrechtelijke jurisprudentie van de Nederlandse Hoge Raad. Betaalde signaleringsdienst voor recent verschenen privaatrechtelijke wetgeving en literatuur. Neerlands tuin - Erfscheidingen - Juridische aspecten rond heggen, hagen, bomen en struiken op of nabij erfscheidingen. Successierechten in België - Juridische in formatie over successsierechten in België. Sven Sauer - Bereken de hoogte van de Nederlandse wettelijke rente, de alimentatiewijziging en de geïndexeerde prijzen. Tevens de volledige tekst van een groot aantal wetten. EUR-Lex - Informatie over bestaande en nieuwe wetgeving van de Europese Unie. De site omvat vier algemene delen: publicatieblad, verdragen, wetgeving, jurisprudentie. Europees e-justitieportaal - Vraagbaak over wetgeving, rechtspraak en andere juridische informatie in de EU-lidstaten. Corpus Doctum - Databank met Nederlandse jurisprudentie van de Hoge Raad en verschillende internationale gerechten met betrekking tot burgerlijk recht, internationaal recht, strafrecht en procesrecht. Security en Recht - Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op juridische vragen die leven in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC