Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
De Rode Morgen - Revolutionaire socialistische organisatie, die zich "tot taak stelt de partij van de arbeidersklasse van de grond af opnieuw op te bouwen, in de beste traditie van de revolutionaire Nederlandse communisten". Grenzeloos - Het blad van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) voor fundamentele verandering, te beginnen met een radicale kritiek op actuele gebeurtenissen. Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland - Biografieën van mannen en vrouwen die een belangrijke rol speelden in de arbeidersbeweging. Met alfabetische index en zoekfunctie. Ernest Mandel - Internet-archief - Marxistisch econoom en professor aan de Vrije Universiteit van Brussel: bundel van zijn werken en kritische stukken over zijn leven. Met een bestelformulier voor de documentaire van Chris den Hond. Links-België en de erfenis van Eisenstein. - Licentiaatsvehandeling van Maarten Vanheeover, over de ambivalente perceptie van de Sovjetfilm bij de Belgische communisten en socialisten, in de periode 1917-1945. Comité voor een Arbeidersinternationale (CWI) - Internationale socialistische organisatie, met een basis in meer dan 35 landen. De CWI is deel van de strijd voor de omverwerping van de macht van de grote multinationals en het wereldwijde kapitalisme. Programma, activiteiten en nieuws. Onvoltooid Verleden - Online tijdschrift beschrijft met veel illustraties gebeurtenissen, analyses en verhalen over sociale bewegingen in Nederland. Socialisme.nu - Nieuws, achtergronden, cultuur, boeken, agenda, en informatie over de Internationale Socialisten. Socialistisch Alternatief - Een revolutionair-socialistische organisatie die al sinds 1977 - onder de namen Inter, Voorwaarts en Offensief - strijd voor een democratisch en socialistisch alternatief op het kapitalisme. Als Dimiren spreekt... - Een blog (uit 2008-2009) met bijdragen over politiek vanuit een socialistische invalshoek. Kritieken bij actuele politieke feiten en stellingnames van politici en intellectuelen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC