Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Fondswerving online - Geeft informatie over subsidies, fondsen, fondswerving en sponsoring. Zowel voor de non-profit sector als ook voor bedrijven. Gratis dagelijks nieuws, nieuwsbrief en forum. Keystone Consultancy - Adviesbureau op het gebied van Europese fondsenwerving, direct marketing, strategie voor met name goede doelen die in Europa uit willen breiden. Fondsen.org - Overzicht van fondsenwervende organisaties in Nederland die het CBF-keurmerk hebben. De site biedt nieuws, informatie en de mogelijkheid om te doneren. Bloom Fondswerving - Bloom ondersteunt verenigingen en scholen bij het verruimen van hun financiële middelen. Leenaers Verloop - Specialisten in culturele en maatschappelijke communicatie en sponsoring. Fondsenwerving.nl - Nieuws, kennisbank, vakartikelen en andere informatie over fondsenwerving en sponsoring. Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties - Samenwerkingsverband van vijf menslievende organisaties. Met nieuwsflashes en een oproep tot steun. Centraal Bureau Fondsenwerving - Verstrekt het CBF keurmerk aan goede doelen in Nederland die aan de eisen voldoen. Het CBF biedt objectieve informatie en jaarverslagen van goede doelen aan via de website. Vereniging van Fondsenwervende Instellingen - De VFI behartigt de belangen van fondsen die middelen werven onder het Nederlandse publiek. www.fondswerving.nl - Fondswerving Adviesbureau Sanders helpt organisaties en personen bij het verwerven van fondsen en subsidies voor niet-commerciële projecten op diverse gebieden. Fiscaal voordelig schenken aan goede doelen - U kan schenkingen aan goede doelen volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wat u hiervoor nodig heeft is een notariele akte. Online het voordeel berekenen en direct een notariele akte opstellen kan met Schenkservice. j4bAdvisor - Subsidie Infopunt B.V. levert nieuws, advies, tips, faq en achtergrondinformatie rond subsidieregelingen en andere stimuleringsmaatregelen van nationale en Europese overheden op Subsidies.nl Vereniging van Fondsen - De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) ondersteunt en informeert haar leden en geeft advies aan mensen die een ver-mogensfonds willen oprichten. Overzicht Goede Doelen - Overzichtspagina over goede doelen. Door overzichtelijke rangschikking met uitgebreide en actuele informatie wordt het zoeken vergemakkelijkt. Goeberg Fondswerving - Levert standaard verkoopacties voor stichtingen en verenigingen. Voorbeelden van diverse acties worden vermeld en toegelicht. Goede Doelen Test - Online test waarmee potentiele donateurs een advies kunnen krijgen over de goede doelen waaraan zij mogelijk een donatie zouden kunnen doen. (S)teun - (S)teun biedt een eenvoudig concept om fondsen te werven, met name geschikt voor kleinere organisaties. EDM Media adviseur voor fondsenwervers - Advisering van charitatieve instellingen op het gebied van werving en onderhoud. Prestacion - Dienstverlening op het gebied van fondsenwerving, interim-management, organisatie en samenwerking met profit organisaties. Stichting De Periodieke Gift - Deze stichting adviseert over het schenken aan verschillende goede doelen met maximaal fiscaal voordeel. Kaart in Actie - Fondsenwerving voor scholen via een kaartenactie met praktische informatie, tips en praktijkvoorbeelden. Stichting Waterdragers - Heeft tot doel het werven van fondsen uit giften, reguliere donaties en anderszins, ten behoeve van de financiële ondersteuning van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden. Instituut Fondsenwerving - Brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals. Informatie over belangenbehartiging, netwerkbijeenkomsten, opleidingen en lidmaatschap. Nationale DonatiePas - Met de pas kunnen goede doelen gesteund worden en krijgen consumenten een jaar lang kortingen. Vermogensfonds - Samenwerkingsverband van adviseurs van vermogensfondsen. Informatie voor Nederlandse algemeen nut beogende instellingen om een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC