Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Muntstukken - Munten van de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 14e eeuw, geslagen in Brabant en Vlaanderen. De geschiedenis, foto's en een database. Stichting Historie Grofkeramiek - Beknopte informatie met foto's over de geschiedenis van grofkeramiek. Met adressen van leveranciers. Rechters in 1811 - Overzicht van rechters in 1811 per stad. Spoor- en Tramwegen in Nederland - Alles over Spoor- en Tramwegen in Nederland in oude ansichtkaarten. Zeer veel fraaie afbeeldingen, ook van niet-spoorse ruilkaarten. Geschiedenis van de Spoorwegen - Een overzicht van de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland. Nederlands-Russisch Archief Centrum - Site gewijd aan de geschiedenis van Nederlands-Russische betrekkingen, met online publicaties en een database met beschrijvingen van collecties in Russische archieven over Nederland en de Russisch-Nederlandse betrekkingen. Stichting Historie der Techniek - De Stichting Historie der Techniek (SHT) stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de techniek. Overzicht van onderzoek, nieuws en projecten. Thony's handboek grafische technieken - Over de grafische sector vanaf de uitvinding van het schrift tot de intrede van de computer. Technieken, termen, musea en literatuur. Museumkennis - Thematische historische informatie. Door een samenwerkingsverband van het Rijksmuseum van Oudheden, Naturalis en het Rijksmuseum voor Volkenkunde. De bronnen van de Nijl - Over Speke, Baker, Stanley en Livingstone, die het stroomgebied van de Nijl in kaart brachten. Het Utrechts Statenjacht - Een historische reconstructie van een statenjacht uit 1746. Informatie over de reconstructie, bouw en achtergronden van het schip en het project. Glas en spiegels - een rijke geschiedenis - Ruim 7000 jaar geschiedenis van glas en spiegels. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de fabricage van glas en spiegels. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis - Nederlands-Vlaamse vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis. Met online artikelen. Het zinken van de Koersk - Een profielwerkstuk over hoe het kon gebeuren dat de Russische onderzeeër de Koersk zonk, en hoe die geborgen werd. Nievelt Goudriaan & Co - Overzicht van schepen en bemanningslijsten.naar aanleiding van der eunie van oud-medewerkers in 2010. Bevat tevens scans van oude personeelsbladen. Ninsee - Kenniscentrum ter bevordering van onderzoek naar en verspreiding van kennis en informatie over het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving. Internationaal Institituut voor Sociale Geschiedenis - Over de geschiedenis van dit instituut en een aantal personages uit de sociale geschiedenis. (Nederlands/Engels)
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC