Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) - Informatie over het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen; onderzoek, publicaties en onderwijsaanbod betreffende de Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds 1945. De slag bij Vlaardingen [1018] - Informatie, bronnen en links. 200 jaar Pierre-Jean De Smet - Het levensverhaal van Pierre-Jean De Smet(1801-1873), missionaris, ontdekkingsreiziger en pionier. Oorlogsvaart in de Gouden Eeuw - Informatie over generaals, scheepstypen en de oorlogen. Army of the Cumberland - Prototype van het moderne leger in de Amerikaanse burgeroorlog. Bijna de hele techniek die later in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt, werd voor het eerst door dit leger uitgeprobeerd. Het Historisch Huis - Informatie over elk tijdvak in de geschiedenis. Rechters in 1811 - Biografieën van de rechters, plaatsvervangers, leden van het Openbaar Ministerie en griffiers, die bij de introductie van de Franse rechterlijke organisatie in 1811 werden benoemd bij de hoven en rechtbanken van eerste aanleg. De Prehistorische Vuursteenmijnen van Ryckholt - St. Geertruid - Bschrijving van de prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid. Met overzicht van geschiedenis en vondsten. Stelling van Amsterdam - Foto's en achtergondmateriaal over de Stelling van Amsterdam, de 19de eeuwse verdedigingslinie van forten en waterwerken rond Amsterdam. De Tachtigjarige Oorlog - Opstand en strijd in de Nederlanden (ca. 1550-ca. 1650) Informatie over geschiedschrijvers, bronnen, en letterkunde. Met online teksten uit die tijd.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC