Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Filosofie, een combinatie van de Griekse woorden philo (liefde) en sophia (wijsheid), houdt zich bezig met rationeel onderzoek naar waarheden, kennis, existentiële vraagstukken en (menselijk) handelen. Filosofie wordt traditioneel ingedeeld in 4 hoofdstromingen. Metafysica is op zoek naar de ultieme eigenschappen van de werkelijkheid. Kennisleer of epistemologie is het onderzoek naar de bronnen en het onstaan van kennis. De ethiek houdt zich bezig met moraal en rechtvaardigheid. De esthetiek tenslotte bestudeert de kunstzinnigheid en schoonheid. Hedendaags is deze traditionele indeling echter minder gebruikelijk.
Sites [ Submit ]
De Wijsgeer - Teksten en informatie over cursussen en workshops door Pim Lemmens. Felix & Sofie - filosofisch café in Felix Meritis - Site met aankondigingen van cursussen en lezingen in het filosofisch cafe in Felix Meritis. Tevens een e-column en een boekenrubriek. Websophia: filosofische praktijk - Websophia richt zich op het inzichtelijk maken van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke omstandigheden. Ook veel aforismen, gedichten en essays. Epimedium - Filosofisch online tijdschrift met actuele en originele artikelen en recensies. Verder gedetailleerde informatie over filosofen uit de geschiedenis en hun ideeën. Initia Kunst en Filosofie - Kunst en filosofie zijn twee belangrijke terreinen van menselijk handelen, en stellen de mens instaat om het innerlijke en het maatschappelijke te begrijpen. Dit bureau houd zich bezig met het realiseren van projekten, workshops en trainingen. Filosofie.be - Forum voor filosoferen, nadenken en bedenken. Poortmans bibliografie van de Nederlandse filosofie - Een online bibliografie van filosofische publicaties in Nederland. Leren.nl: Filosofie - Portal met kennisbronnen over filosofie. Filosofie OostWest - FOW biedt onder de noemer ‘oriëntatie in verscheidenheid’ cursussen en activiteiten, bedoeld voor mensen die zich breed willen verdiepen in filosofische, spirituele en religieuze tradities wereldwijd en de vertaalslag willen maken naar het dagelijks leven. Filosofie en literatuur - Informatie Jan-Hendrik Bakker bijeengebracht over de relatie tussen filosofie en literatuur. Beschouwingen, columns en informatie. Filosofie-online - Informatie over naslagwerken, bronnen, thema's, nieuwe boeken en organisaties op het gebied van filosofie. Aspecten van Reformatorische Wijsbegeerte - Over een wijsgerige richting die er naar streeft een integraal-christelijke wijsbegeerte te zijn. Filosofie vandaag - Dagelijkse online filosofische artikelen en links naar filosofie websites en filosofen. Filosofisch Café "Sapere Aude" - Laagdrempelig maandelijks initiatief, met als doel filosofie voor iedereen toegankelijk te maken. Informatie over het doel en de middelen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Bulgaars  -  Catalaans  -  Deens  -  Duits  -  Spaans  -  Esperanto  -  Baskisch  -  Hebreeuws  -  Italiaans  -  Russisch  -  Slowaaks  -  Servisch  -  Fins  -  Tagalog  -  Oekraïens  -  Tsjechisch  -  Azerbaijani  -  Japans  -  Lietuvių  -  Roemeens  -  Zweeds  -  Hongaars  -  Pools  -  Vereenvoudigd Chinees  -  Frans  -  Grieks  -  Noors  -  Portugees  -  Turks  -  English
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC