Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Trimbos-instituut - Landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. De missie van het instituut is: kennis over geestelijke gezondheid creëren en doen toepassen in beleid en praktijk. Actuele en betrouwbare informatie over de werkterreinen van het Trimbos-instituut en bevat zowel informatie voor professionals als voor algemeen publiek. Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) - Informatie, feiten en cijfers, wetgeving en onderzoek. Gevestigd in België. Stoppen met je verslaving - Een gids voor mensen die willen stoppen met een verslaving, zij het alcohol, drugs of roken. Jellinek - Preventie en advies over verslaving en behandeling van verslaafden. De site biedt uitgebreide informatie over drugs, alcohol en gokken. Drugsinfoteam - Informatie over kenmerken, effecten en risico's van drugs. Intraval - Bureau voor onderzoek en advies op het terrein van verslaving en overlast en criminaliteit. Over de werkterreinen en activiteiten. Nieuws, publicaties en projecten. Open Hof - Dagopvang voor verslaafde dak- en thuislozen in de binnenstad van Groningen. Oecumenisch diakonaal-pastoraal centrum. De Spetse Hoeve - Evangelische hulpverleningscentrum te Veelerveen in Groningen waar mannelijke alcohol-, drugs- en goksverslaafden van 18 tot 50 jaar worden opgevangen. SOS Nuchterheid - Ondogmatische en seculiere zelfhulp bij afhankelijkheid. Vrijzinnig en humanistisch zelfzorg initiatief in Vlaanderen. Uit je Bol - Over XTC, paddestoelen, wiet en andere middelen. De Nederlandse Psychonautische Bijbel, door Gerben Hellinga en Hans Plomp.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC