Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Specialisme dat zich bezig houd met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, de zenuwen en de spieren.
Sites [ Submit ]
Vereniging Spierziekten Nederland - De Vereniging Spierziekten Nederland geeft voorlichting en informatie, ook voor artsen en profesionele hulpverleners en stimuleert een betere kwaliteit van de zorg en effectief wetenschappelijk onderzoek. Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) - Geeft inzicht en begrip aan patiënten met hoofdpijn en aangezichtspijn. Heeft contact met apothekers, huisartsen en neurologen. Hersenstichting Nederland - Antwoorden op medische vragen en mogelijkheid tot bestellen van alle beschikbare publicaties. Informatie voor aanvragen van subsidie voor onderzoekers. Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) - Informatie van de landelijke vereniging van neurologen voor leden en patiënten. Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten - Bevordert verbreiding van kennis en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, preventie, behandeling/genezing van neuromusculaire aandoeningen. Neurologie Ziekenhuis Leyenburg - Informatie over de vakgroep neurologie inclusief polikliniektijden, staf, enkele ziektebeelden en onderzoek. Vereniging Cerebraal - Biedt steun aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun familieleden door middel van het beantwoorden van vragen en het bemiddelen bij problemen Stichting Contusio Cerebri Fonds - Biedt een handreiking aan (verkeers)slachtoffers met de medische diagnose contusio cerebri en hun naasten, maar is ook bedoeld voor hulpverleners in de zorg die in aanraking komen met de noden van deze contusiopatiënten. Nederlands Centrum Hersenletsel - Landelijk centrum voor advies, scholing, onderzoek en informatie op het gebied van de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De Nederlandse Hypofyse Stichting - Doelstelling en activiteiten van de Nedelandse Hypofyse Stichting. Uitleg over de hypofyse, ziektebeelden en financiele ondersteuning. Brochures en informatie over farmaceutische bedrijven. Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie - Praktische informatie over de vereniging, de in Nederland geregistreerde kinderneurologenen epilepsiecentra, congressen en verwijzingen naar sites over kinderneurologische onderwerpen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Catalaans  -  Duits  -  Spaans  -  Italiaans  -  Koreaans  -  Japans  -  Pools  -  Frans  -  Turks  -  Russian  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC