Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Francis, John: El "Danco de vivo" - Ok poemoj de skota Esperanto-verkisto. Wang Chongfang: La komenco de l' mondo - Poezia priskribo de la kreo de la mondo, laŭ antikva ĉina mito. El la "Rimleteroj" - 13 rondeloj el interŝanĝo inter William Auld kaj Marjorie Boulton. Tri Koboldoj - Kvazau-improvizaj poemoj de Esperanta kabaredo (Bernard, Schwartz, Waringhien, Laurat, Thierry). Stillman, Ezra Clark - Kvin poemoj el la klasika verkaĵo "Dekdu Poetoj". Kock, Edvin de: Kvin poemoj - Grupo de fruaj poemoj de sudafrika poeto. Dresen, Hilda - Dek unu poemoj el la klasika poemaro "Dekdu poetoj". Galvink, Charles E.: Pozidono - Poemo pri mankanta amiko. Heywood, Brian Price - Ok poemoj el la klasika verkaĵo "Dekdu Poetoj". Hovorka, Nikolao - Sep poemoj el la klasika verkaĵo "Dekdu Poetoj". Núñez Dubús, Amalia: Ok poemoj - El la klasika poemaro "Dekdu poetoj". Szilágyi, Francisko - Ok poemoj el la klasika verkaĵo "Dekdu Poetoj": Diogenes, La spegulfiguro, La tasko, Senmia mi, La muzikant' kun muzikilo, Zamenhof, Vivraporto, Epitafo. Newell, L. N. M. - Kvin poemoj el la klasika poemaro "Dekdu poetoj": La velŝipo; La ruĝa tramo; Al Kadmo; La lasta; Parizo. Kořínek, Jiří: Du poemoj - Posttagmeza suno. Vortlude. Dudek poemoj de Nikolajs KURZENS - El la klasika poemaro "Dekdu poetoj" Rossetti, Reto: Du poemoj - de la skota poeto kaj humuristo: Kato, Disputo. Oyarzabal, Juan de: L' akvo de l' muelilo - Bela poemo de meksika Esperanto-poeto. Kořínek, Jiří: Karuselo - Poemo pri la vivokaruselo. Schauhuber, Alfred: Kvin poemoj - El la klasika poemaro "Dekdu poetoj". Al-Mahdi, Wael: Naturkanto - Premiera poemo el 2002. Boulton, Marjorie: Respondo al saĝa konsilo - Poemo originale aperinta en "La Nica Literaturo Revuo". Dresen, Hilda: Du poemoj - Du poemoj de estona poetino: Siringoj, Malpleno. Guglielminetti, Clelia Conterno: El la malluma tempo - Tri militepokaj poemoj. Wessel, Lena: Eksperto - Poemo originale aperinta en "Nica Literatura Revuo". Albert, Antonija: Koloroj - Ses poemetoj. Chaves, Sylla: Kelkaj poemoj - Kvar (efektive tamen kvin) poemoj de brazila poeto. Karkiainen, Anja: Poemoj kaj kantoj - Pluraj poemoj kaj kantoj, foje kun muziko. Guglielminetti, Clelia Conterno: Kvar poemoj - "La juneco mortinta", "Nokta halto", "La krono" kaj "Voĉeto". Deŝkin, Georgo: Du poemoj - Du poemoj de konata rusa esperantista poeto de la frua 20a jarcento: Savu!, Kiel torento. Francis, John: Hebridea romanco - Amo, ĵaluzo, morto en la Hebrideoj. Boulton, Marjorie: Luna mapo - Poemo (verkita en 1959-1960) pri la luno. Devjatnin, Vasilij N.: Nevola mortiginto - Skanaĵo de libro aperinta en 1896. Thorsen, Poul: Annika - Balado pri antikva dramo feroa. Matkowski, Eugeniusz: En la frenezulejo - Poemo originale aperinta en "Norda Prismo". Baldur Ragnarsson: La filozofio - Poemo originale aperinta en "Norda Prismo". Baranyai, Imre: Hororo - Poemo pri la milithororo de "Emba". Baldur Ragnarsson: La insulo de l' poeto - Islandstila poemo. Baldur Ragnarsson: Raŭka rido - Pesimisma poemo. Skorupski, Jan Stanislaw - Ofertas sian interretan sonetlibron "Sonetado". Kolekto de esperantaj poemoj - Diversaj poemoj de L. Zamenhof, N. Hohlov, K. Kalocsay, L. Tarkony, H. Dresen, Marjorie Boulton, Eli Urbanova, N. Kurzens, W. Auld, J. S. Dinwoodie, J. Francis, V. Sadler, Edwin de Kock, I. Naumov, M. Bronŝtejn, V. Melnikov kaj Jabberwocky. Miĥalski, Eŭgeno: Prologo - Originalaj poemoj 1918-1928. 85 paĝoj. Barros Rêgo, Neide: Protesto - "Mi rifuzos festi." Grabowski, Antoni: Al la semanto - Sesstrofa poemo. "Feliĉa la semanto estas". Francis, John: La kosmo - Poemciklo aperinta en la fama kolekto "La kvaropo". Oskar Ingimarsson: Nokto en Timbuktu - "Super la lando nigra nokto minacas". Boulton, Marjorie: Aŭtuna gloro - Priaŭtuna poemo. Unuaj agordoj - Poemoj el la kolekto "Unuaj agordoj" de Wiktor Elski kaj Eska. Baranyai, Imre: Ekzilo kaj azilo - Poemkolekto. Carvalho Laroca, Maria Nazare de: Al nekonata amato - Mallonga poeziaĵo. Boulton, Marjorie: Dormi kun vi - "Ne kredu, ke mi eŭfemismas / se nun mi diras, ke mi volus / dormi kun vi; mi realismas." Chaves, Sylla: Kvin dronintoj - Tiu poemo montras la lingvan problemon per la lipoj de kvar malsamlandaj dronintoj, kiuj parolas angle, france, hispane kaj ruse. Deklamas Neide Barros.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC