Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Informoj pri lingvoj kaj iliaj kulturoj.
Sites [ Submit ]
Lingva Prismo - Granda paĝaro unuflanke pri la lingvoj, etnoj kaj skribsistemoj de la mondo, aliflanke pri la monda lingvoordo kaj interlingvismo. Kun forumo. Projekto Neighbour - La Projekto temas pri pli uzado de Esperanto kiel sukcesa lernilo por la efika akirado de fremdaj lingvoj eŭropaj fare de la junaj civitanoj en la landoj de la Eŭropa Unio. Skriboj de la mondo - Historio kaj faktoj pri la skribsistemoj de la mondo. La Ŝava Alfabeto - Enkonduko al Esperanta apliko de rapidskrib-alfabeto inventita de Bernard Shaw. Kun ekzemploj. Landoj kaj lingvoj de la mondo - Listo de ĉiuj landoj en la mondo kun iliaj lingvoj, regionoj kaj flagoj. Komisiono de TEJO pri Lingvaj Festivaloj - La listo celas varbi interesitojn okazigi prilingvajn aranghojn en siaj regionoj, speciale Lingvajn Festivalojn. Kial ne reformi la anglan skribsistemon - Ken Miner klarigas, kial la ortografio de la angla ne ŝanĝiĝu. Kataluna - Enkonduko al prononcado, skribado kaj sintakso de la kataluna lingvo. La suahila lingvo - Pri la afrika lingvo kaj ĝiaj literaturo kaj origino. Kun indiko de lerneblecoj kaj vortaro. Lingvo de l' geavoj, lingvo de l' genepoj - Pro la lingva politiko de Francio multaj gepatroj rezignis transdoni la okcitanan lingvon al siaj propraj gefiloj. Video pri la spertoj de tiaj gefiloj, kiuj relernis la lingvon. Artefarita kaj natura konceptoj en la evoluigo de la rumana lingvo dum la 19-a jarcento - Skizo de historia trarigardo de Ignat Florian Bociort. La sveda faklingvo en tekniko, matematiko kaj natursciencoj - Pri la flegado de la sveda ĝenerale kaj de la sveda faklingo speciale, pri la ekzisto kaj konatiĝo de fakterminoj kaj pri terminologia laboro. De Christer Kiselman. Supera Fremdlingva Trejnejo de la Universitato Eötvös Loránd (ELTE-ITK) - La ĉefa laboro de la instituto estas la administrado de ekzamenoj, sed ĝi okupiĝas ankaŭ pri lingvoinstruado. Ekzamenoj estas ofertataj en 30 lingvoj, inter ili ankaŭ en Esperanto. La instituto – kun sidejo en Budapeŝto – havas tutlandan reton de ekzamenlokoj. Polyglot Club - Senpaga lingvo-interŝanĝa komunumo. Trovu amikojn por lerni lingvojn! Slovake.eu - En tiu ĉi multlingva paĝaro vi povas facile, rapide kaj tute senpage lerni la slovakan lingvon. La parolmaŝino de Wolfgang von Kempelen - Priskribo de parolsintezilo konstruita en la 18-a jarcento. Lingvolanĉilo - saltotabulo al lingvoj - Adaptebla, unu ĝis kvar jarojn daŭra programo, kiu ofertas enkondukon en fremdlingvojn per Esperanto. Svahila Kurseto - 20-minuta filmo kun superrigardo pri la svahila lingvo en Esperanto, ĉefe pri la gramatiko.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
angla  -  rusa  -  germana  -  ĉeĥa  -  nederlanda  -  japana  -  sveda  -  franca  -  ĉina simpligita  -  portugala  -  Türkçe
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC