Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Græsrodsfonden - Støtter fortrinsvis konkrete praktiske tiltag, eksperimenter, aktioner og projekter på græsrodsniveau. Otto Mønsteds Fond - Erhvervsdrivende fond, der skal bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri. Dansk Kræftforsknings Fond - For at støtte kræftforskning af høj kvalitet, således at der kan opnås ny viden om kræftsygdomme og deres behandling. Køge Kultur Fond - Støtter kulturelle aktiviteter i Køge-området. Fonde på Danfoss - Oversigt over fonde i relation til virksomheden. Mindelegatet Hedvig og Johannes Sørensens Fond - Uddeler legater til unge landbrugsstuderende. Lokale- og Anlægsfonden - For at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Rockwool Fondens Forskningsenhed - Har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny central og ofte debatskabende viden om aktuelle samfundsproblemer. S.C. Van Fonden - Fonden kan ifølge sin fundats yde støtte til studier og videregående uddannelser til personer af kinesisk oprindelse, som er hjemmehørende eller midlertidigt opholder sig i Danmark. Fonden Realdania - Støtter almennyttige og almenvelgørende formål i Danmark, inden for det byggede miljø og driver investeringsvirksomhed. Træets Uddannelsesfond - Træets Uddannelsesfond ønsker at fremme og udvikle uddannelser og uddannelsesniveauet inden for dansk træ-og møbelindustri og give økonomisk støtte hertil. Vanførefonden - Støtter aktiviteter og anlæg for fysisk handicappede personer. Fulbright Kommissionen og Danmark-Amerika Fondet - Finansierer selvstændige legater og praktikprogram samt studievejledningen om universitetsstudier i USA. Lundbeckfonden - En erhvervsdrivende fond, der skal sikre koncernen, og yde støtte til videnskabelig forskning.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC