Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Bo Kierkegaard Aps - Varetager opgaver ved bevaring af billedkunst og historiske bygninger. Fælleskonserveringen - En almennyttig forening stiftet af danske kunstmuseer med det formål at styrke opsynet med og opbevaringen af kunst. Hacke Artcare - Professionel konservering og restaurering af ældre og moderne kunst, efter de nyeste museale metoder. Århus. Konservatorer på Hørninggaarden - Tilbyder konservering af kunst og monumentalkunst af enhver art. Konservatorskolen - Har til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag indtil det højeste niveau at give uddannelse i konservering og restaurering samt at drive forskning inden for disse fagområder. Maleri-Konserveringsværkstedet - Udfører reataurerings- og konserveringsopgaver for institutioner, museer, menighedsråd og private kunder. Nordisk Konservator Forbund - Interesseorganisation for konserverings- og restaureringsfagligt personale. Susan Ritterband - Konservering af malerier og kunst på papir. Museernes Bevaringscenter i Skive - Varetager konserveringen af kulturhistorisk genstande fra de museer der er tilknyttet Regionens museumsråd, og rådgiver om bevaringsfaglige spørgsmål. Konserveringscentret i Vejle - Center for Bevaring af Kulturarv og Fælles Museumsmagasiner. Faguddannede konservatorer tager sig af arkæologi, textil, papir, maleri, kirkekunst, metal, m.m. for museer, kirker og private. Fællesmagasinet opbevarer museernes samlinger. Det er nybygget og indrettet med passiv klimatisering.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC