Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Denne kategori indeholder dansksprogede ikke-kommercielle web-steder, der omhandler emnet hus. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk.
Sites [ Submit ]
Bolius - Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring. Danske Torpare - Forening af danske med grund eller hus i Sverige. Nyt, links og annoncer. boligguiden.dk - Boligportal med køb og salg af bolig. Råd ved huskøb, hussalg, samt boligsøgning online. Husdokter med råd om skader, skadedyr og udbedringer. Lofus - Linksamling om bolig og byggeri. Træ er Miljø - Find alt hvad der er værd at vide om træ, fra skoven til færdige møbler. Boligejer - Bolig portal. Overblik over købs- og salgsprocessen. Værktøjer og dokumenter, som skal sætte boligejerne i stand til at udføre dele af en bolighandel selv. Køb og salg. Ejendomsvurdering - SKAT's side om ejendomsvurdering. Her kan man søge en bolig og se seneste offentlige ejendomsvurdering . Parcelhusejernes Landsforening - Organisation og forening for parcelhusejere. Fritidshusejernes Landsforening - Har til formål at være det samlende organ for alle ejere af fritidshuse. Det Grønne Hus - Videncenter indenfor miljø, energi, byggeri og sundhed. Her finder du tips til at spare og få et grønner liv inde som udendørs. Elsparefonden - Skal fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Gode råd, tips og købs vejledninger for el besparelser i huset. Ankenævnet for Huseftersyn - Behandler klager fra private forbrugere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter 1. januar 2000. Strandvejskvarteret - Nyttig information for beboere og husejere langs Strandvejen, København/Nord Sjælland. Ejerportal - Portal, der henvender sig til landets boligejere og ejerforeninger. Links, gode råd og arbejds opgave børs. BevarDitHus - Viden-portal om Håndværk og Bygningsbevaring af ældre- og historiske huse. Statens Byggeforskningsinstitut - Arbejder for dansk byggeri og det byggede miljø sammen med alle byggeriets parter, fra lovgivere til brugere. Om byggeri, hus, vedligeholdelse og forskning i byggeri. Hegnsloven - Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om kommenteare til hegnslov og kurser. Den Offentlige Informationsserver - En statslig database der samler en række offentligt tilgængelige oplysninger ved rørende ejendomme i Danmark. Storskrald - En gratis service til borgere i Danmark som ønsker at medvirke til at begrænse mængden af effekter/materialer rundt omkring i landet. Her kan man udbyde eller søge efter storskrald. Pillefyring - Information pillefyr og træpiller, stokere og stokerfyr. Flamingohuset i Taulov - Hjemmesiden søger at skabe debat og forståelse for alternative byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Der tages udgangspunkt i et konkret byggeri af et lavenergihus i flamingo. bygitegl - Kalk- og teglværksforeningen inspirations og ideside til anvendelse af mursten og tegl i have og hus. Indvendig som udvendig.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Italiensk  -  Russisk  -  Lietuvių  -  Română
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC