Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om statsautoriserede revisorer.
Sites [ Submit ]
Aaen & Co. A/S - Udfører revisions-, regnskabsassistance- og rådgivningsopgaver for virksomheder i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn. Helsingør. AP administration - Specialister i revision og rådgivning af virksomheder med en eller få ejere samt andelsboligforeninger. København. BDO ScanRevision - Revision, rådgivning og regnskabsassistance. Udfærdiger erklæringer om it-anvendelse og it-sikkerhed. CBN Revision - Rådgivning, revision, regnskab og bogføring. Birkerød. Grant Thornton - Revision, regnskab og rådgivning. Specialistgruppe indenfor grønne regnskaber og miljørevision samt IT-systemer. København og Vejle. Revisam 2000 A/S - Revision, regnskabsudarbejdelse, bogføringsassistance og rådgivning. Karlslunde og Sorø. Edelbo - Revision, regnskabsassistance og rådgivning med særlig viden om internationale forhold. Svendborg. Jan Hansen A/S - Revision, rådgivning og bogføringsmæssig assistance. Taastrup. Torben Jensen A/S - Revision, regnskabs- og bogføringsassistance samt rådgivning. Vejle. RevisionsInstituttet A/S - Revision, regnskab og rådgivning med speciale indenfor a-kasser, fagforeninger, andelsboligforeninger, skoler og seminarier. Centerrevision Billund ApS - Regnskabsassistance, revision og rådgivning. Artikler fra bladet Revisorposten kan læses på sitet. Billund. Deloitte - Revisions- og rådgivningsfirma med kontorer i hele Danmark og i Grønland samt dansk repræsentation i Polen, England og Tyskland. Gøbel & Thorsen - Revision, regnskabsassistance og rådgivning. Bagsværd. Krogh & Partners Ltd. - Revision og rådgivning for skandinaviske virksomheder i England og engelske firmaer, der opererer i Danmark. Kontor i London. Kurt Lægård - Økonomisk rådgivning og revision. København. Mazars A/S - Revisions- og rådgivningsvirksomhed. København og Odense. Nielsen & Christensen A/S - Revision, regnskab og rådgivning. Nordjylland og København. Ole Vestergaard - Revision, regnskabsmæssig assistance og rådgivning med speciale indenfor vindmøller. Faarup. SkatteInform - Rådgivning om alle slags skatteforhold til både personer og firmaer, herunder advokater og revisorer. København. Revision 2001 Peder Rudbæk - Bogføring, regnskabsopstilling og revision. Jystrup. Revitax A/S - Specialfirma i skatte- og momsrådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. København. Hallerup erhvervsservice ApS - Regnskabsudarbejdelse og revision samt bogføring og rådgivning. København. PriceWaterhouseCoopers - Tilbyder branchefokuserede ydelser inden for revision, skat og rådgivning til offentlige og private kunder. RSM plus A/S - Revision, regnskabsmæssig assistance og rådgivning. Chr. Mortensen - Revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance. København. P. Søby A/S - Revision, regnskab, rådgivning og bogføring. Odense. Mogens Petersen A/S - Revision, regnskabsudarbejdelse, bogføringsassistance og rådgivning. Frederecia. Kaj Piaster - Revision, regnskab og skat. Birkerød. Kovsted & Skovgård A/S - Revision og rådgivning. Århus. Albrechtsen ApS - Revision, bogføring, regnskabsmæssig assistance, rådgivning om skat, afgifter og IT. København. Audicon - Revision, regnskabsassistance, bogføring og rådgivning samt foredrag om revisionsfaglige emner. Århus. E. Haamann A/S - Revision, bogføring og rådgivning. Glostrup. Osmark/Petersen + Partnere ApS - Revisorer og skattejurister med ydelser indenfor revision, regnskabsassistance og juridisk rådgivning. Frederiksberg. Aage Maagensen A/S - Revision, regnskabsudarbejdelse og rådgivning. Maribo. Partner Revision A/S - Revision, bogføring og økonomisk rådgivning koncentreret omkring mellemstore industri- og handelsvirksomheder i Midtjylland - særligt tekstil-, træ- og byggeindustrien. Revisorerne I/S - Revision, regnskabs- og skattemæssig assistance, erhvervsservice samt rådgivning. Skanderborg. Alternativ Revision Ebbe Ravn - Revision, regnskabsudarbejdelse og skatterådgivning. Drive-in bogføring, hvor man stiller arbejdsplads til rådighed for kunden på revisionskontoret. København. Ernst & Young - Revision og regnskab samt økonomisk og ledelsesmæssig rådgivning. Claus Carlsen - Regnskab og revision for små og mellemstore virksomheder. Virum. KPMG C.Jespersen I/S - Revision, rådgivning og konsulentbistand for virksomheder af enhver type og størrelse. Revipartner Vejle - Revision, regnskabsudarbejdelse, regnskabsmæssig assistance, skatterådgivning og selskabsretlig rådgivning. Vejle. Frej Revision - Revision og økonomisk rådgivning samt bogførings- og regnskabsassistance. Sorø. InfoRevision A/S - Revision, regnskab og økonomisk rådgivning. Søborg. Christensen Kjærulff - Revision, rådgivning, regnskabsassistance og bogføring samt intern revision af specielle forhold, som ledelsen ønsker diskret undersøgt. Hellerup. Brandt - Revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance. Nordjylland. Blicher - Revision, regnskabsmæssig assistance og bogføring. Ikast og Herning. PJ Revision A/S - Regnskabsudarbejdelse, revision og bogføring. Frederikshavn. Addere Revision - Revision og rådgivning. Køge. BACH - Revision, bogholderi, fakturering, løn, moms. Glostrup.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC