Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Safleoedd yn yr iaith Gymraeg o Gwynedd - Welsh language web sites from Gwynedd.
Sites [ Submit ]
Penllyn.com - Cwmni cymunedol a sefydlwyd i ehangu'r defnydd o'r rhyngrwyd a thechnoleg perthnasol yn Llyn. Ar y safle ceir tudalennau ar gyfer cymunedau Llyn sy'n rhestru busnesau, gwasanaethau a gwybodaeth i ymwelwyr. Llanw Llyn - Papur Bro. Tafarn y Fic - Safle tafarn gymunedol wedi'i lleoli yn Llithfaen, ger Pwllheli, gyda manylion am ddigwyddiadau, hanes a sut i fuddsoddi yn y fenter. Cyngor Gwynedd - Safle awdurdod lleol sir Gwynedd sydd yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor, digwyddiadau a manylion cyswllt. Dafydd Iwan - Cynghorydd Sir (Plaid Cymru) - Safle swyddogol Dafydd Iwan. Cymraeg a Saesneg. Yn Cynwys newyddion, cefndir, datganiadau i'r wasg, a manylion cyswllt. Pentref Portmeirion - Gwefan pentref Portmeirion. Cymraeg a Saesneg. Aberdaron - Safle cymuned Aberdaron, gyda hanes, lluniau a mapiau o'r pentref. Llyn.com - Mae yna fas-data o fywyd gwyllt Gwynedd. AHNE Llŷn - Yn 1956, dynodwyd rhan helaeth o Benrhyn Llŷn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Cymdeithas Rheilffordd Eryri - Mae’r gymdeithas ei hun yn bodoli i gefnogi Rheilffordd Eryri, gan gynnwys gwaith gwirfoddol i’r rheilffordd a phrosiectau ariannol i brosiectau’r rheilffordd. Martin a Straen cyfreithwyr - Safwe Martin a Straen cyfreithwyr Pwllheli, Gwynedd. Ysgol Penisarwean - Safle we Ysgol Gymuned Penisarwaen. Ysgol Glan y Mor - Ysgol gyfun ddwyieithog ar gyfer disgyblion rhwng 11-16 oed sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Addysg Gwynedd. Pwllheli. Cynghrair Ysgolion a Chefnogwyr - Mae yna clipiau ffilm cyfarfod Tynged yr Ysgolion, Ysgol Glan-Y-Môr, Pwllheli Mawrth 1af 2008. Cyngor Gwynedd - Gwybodaeth gynhwysfawr ar wasanaethau'r Cyngor a'r gymuned leol, gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr i ardal Eryri, mynyddoedd a môr. Geiriau Gwyn - Gwasanaethau cyfieithu ar y pryd a chyfieithu ysgrifenedig ac aelod o gymdeithas cyfieithwyr Cymru. Lleolir y cwmni yn Penrhyndeudraeth.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC