Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Mantell Gwynedd - Eusen annibynnol sy'n cefnogi a hyrwyddo grwpiau gwirfoddol a chymunedol ac yn datblygu gweithgaredd gwirfoddol yng Ngwynedd. Mudiad Efengylaidd Cymru - Mudiad sydd yn hyrwyddo efengyl Iesu Grist trwy efengylu, cyhoeddiadau, gwersylloedd, cynadleddau a hyfforddi. Ar y safle ceir hanes gwaith y Mudiad a'i gredo. Canolfan Genedlaethol Iaith a Diwylliant Nant Gwrtheyrn - Canolfan breswyl sy'n cynnwys darpariaeth addysgu Cymraeg a chyrsiau sy'n edrych ar ddiwylliant ac amgylchedd Cymru. Bullies Out - Yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion, ysgolion, sefydliadau ieuenctid a chymunedol sydd yn cael eu heffeithio gan fwlio. Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru - Amcanion y gymdeithas yw i hyrwyddo astudiaeth o hanes ac achau teuluoedd yng Nghymru ac i gyd-drefnu a chynnal gweithgareddaur Cymdeithasau Hanes Teuluol. cymorth.com - Llinellau ffôn Cymraeg. Cymru Masnach Deg - Cymru'n dod yn Genedl Fasnach Deg gyntaf yn y byd. Mae’n cynnwys lawer o wybodaeth am Fasnach Deg ac ymgyrch Gwlad Masnach Deg yng Nghymru. Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby - Mae'r Cylch yn cyfarfod yn wythnosol. Mae'na groeso i bawb sy'n dysgu neu sy'n siarad Cymraeg. Cymuned - Grwp pwyso sy'n ymgyrchu ar ran y lleiafrif sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru. Arian i Bawb Cymru - Rhaglen grantiau i ariannu prosiectau sy'n cynnwys pobl yn eu cymuned leol, gan ddod â nhw at ei gilydd i gymryd rhan mewn, a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau treftadaeth, elusennol, iechyd, addysg, amgylcheddol a chymunedol. Cronfa Loteri Fawr: Cymru - Mae’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru yn dosbarthu miliynau o bunnau bob blwyddyn i achosion da ar draws y wlad. Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru - Mae’r rhaglenni yng Nghymru, sy’n cael eu darparu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, yn canolbwyntio ar greu swyddi cynaliadwy a thwf a hynny’n unol ag agendâu Lisbon a Gothenburg yr Undeb Ewropeaidd a pholisïau a strategaethau Llywodraeth y Cynulliad.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC