Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
U ovu kategoriju spadaju sve vrste lijecenja koje sluze kao "alternativa" ili dopuna "konvencionalnoj" odnosno "zapadnoj" medicini. U novije vrijeme cesto je u upotrebi izraz integrativna medicina. Misli se na medicinu koja u sebi integrira tj. objedinjuje sve metode koje su do sada pokazale efekte u lijecenju oboljelih, bilo da ih je savremena nauka dokazala ili je brojnim studijama samo registrovala njihovu efikasnost.
Also Available in These Languages
engleski  -  danski  -  španski  -  esperanto  -  baskijski  -  italijanski  -  ruski  -  slovački  -  finski  -  tajlandski  -  katalanski  -  njemački  -  hebrejski  -  holandski  -  češki  -  japanski  -  rumunski  -  švedski  -  arapski  -  Lietuvių  -  mađarski  -  poljski  -  pojednostavljeni kineski  -  francuski  -  grčki  -  norveški  -  portugalski  -  turski  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC