Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Біоорганіка - Журнал біоорганічної хімії. Хімічний факультет - Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського - Один з відомих наукових центрів України, який проводить фундаментальні і прикладні дослідження в ряді розділів сучасної фізичної хімії. НТК "Інститут монокристалів" - Сайт науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" Національної Академії Наук України. Еко-Стандарт-Сервіс - Послуги аналіза якості, арбитражу та сертифікації. Технологічний контроль виробництв, референтних аналізів та наукових розробок. Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя - Діяльність, послуги, дослідження і видання інституту. Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України - Історична довідка та відділи закладу. Новини, події та наукові напрямки. Вчена рада, міжнародні зв'язки, видавництво. Київ. Labprice - Збірник українських компаній, які продають лабораторне обладнання, хімічні реактиви, біологічні реагенти, надають консультації та їнші спеціалізовані послуги. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України - Напрямки дослідницької та наукової діяльності. Відділи закладу. Вчена рада та видавнича діяльність. Київ. Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS) - Міжнародна наукова конференція, що організовується "Львівською політехнікою". Мови конференції: українська та англійська. [Листопад 2012 р., Львів] Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України - Історична довідка. Напрями наукової діяльності та результати. Дирекція та наукові відділи. Одеса. Хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка - Конференції та семінари, повні тексти наукових статей. Відомості про членів спеціалізованої вченої ради, результати захисту дисертацій.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC