Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Кафедра теоретичної фізики - Львівського національного університету імені Івана Франка. Електромеханічний факультет - Тернопільського державного технічного університета імені Івана Пулюя. Інститут металів та сплавів - Сайт Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України: розробки, журнали, структура. Світ фізики - Науково-популярний журнал. Окремі статті. Фізичний факультет Харківського національного університета ім. В.Н. Каразіна - Історія створення та напрями наукових досліджень. Перелік кафедр. Радіофізичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна - Структура та події закладу. Учбова програма. Інститут фізики НАН України - Структура та дирекція. Основні наукові напрямки досліджень. Розробки інституту. Інститут металофізики НАН України - Відомості, тематика досліджень. Аспірантура. Розклад конференцій. Присяжнюк Віктор - Металофiзичнi дослiдження в Львiвському нацiональному унiверситетi (металевi плiвки, сполуки, сплави, електрофiзичнi властивостi, структура). Повні тексти публікацій. Інститут електронної фізики НАН України - Керівництво, наукові публікації, конференції, програми. Кафедра теоретичної фізики Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - Історія та співробітники кафедри, список публікацій. Конспекти лекцій та методичні вказівки. Оголошення. Інститут фізичної оптики - Проведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі фізичної оптики. Історія, адміністрація, структура, біографії вчених. Видавнича діяльність. Інститут технічної теплофізики НАН України - Наукові відділи на напрями діяльності, структура, розклад конференцій. Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка - Програма розвитку факультету, навчальний процес, наукова робота, видання факультету, фотогалерея, новини та оголошення. Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України - Діяльність відділень, конференції. Спеціальні ради із захисту дисертацій, програмно-цільова та конкурсна тематика досліджень. Кафедра виробництва приладів НТУУ "КПІ" - Інформація для абітурієнтів, історія створення і формування кафедри, фотоальбом, дані про викладачів, історію студентського життя. Семенюк Неоніла Віталіївна - Блог учителя фізики з Запорізької області. Розробки уроків, позакласних заходів. Фотогалерея.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC