Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Довідник з історії філософії - Короткий довідник з історії філософії - від витоків до середини XIX століття. Включає розділи присвячені філософії античності, стародавнього сходу, середньовіччя, ренесанса, просвітництва та німецькій класичній філософії. Філософський факультет - Київського університета імені Тараса Шевченка. Вибрана бібліографія Євгена Бистрицького - Теорія пізнання, методологія науки, проблема розуміння; філософія культури, соціальна та політична філософія. Життя і творчість Сковороди Г.С. - Факти із життя та творчісті видатного українського філософа, педагога-просвітителя. Філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка - Проекти та теми науково-дослідних робіт, звіти про наукову роботу, спеціалізовані вчені ради. Оголошення про семінари та конференції, перелік наукових праць, повнотекстовий архів журналів.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC