Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
FBsoft Việt Nam - Cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm kế toán, quản lý cảng, quản lý container, giao nhận ngoại thương. BKAV - Chương trình chống virus máy tính, phổ biến ở Việt Nam. Unikey - Bộ gõ tiếng Việt miễn phí cho Windows. Google Docs - Một ứng dụng hỗ trợ soạn thảo văn phòng trực tuyến được cung cấp miễn phí bởi Google. Kurso de Esperanto - Chương trình đa phương tiện để tự học Esperanto. Google Analytics - Một dịch vụ miễn phí của Google cho phép tạo ra các bảng thống kê chi tiết về khách đã viếng thăm một trang web. Google Earth - Một phần mềm mô phỏng quả địa cầu. Clementine - Một chương trình phát nhạc đa nền tảng. MediaWiki - Cung cấp nhiều chức năng được viết đầu tiên cho Wikipedia và các dự án thực thuộc Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, và cũng được sử dụng ở nhiều Wiki khác. Download.com.vn - Download miễn phí phần mềm, game và ứng dụng dành cho Windows. Phần mềm – Wikipedia - Một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị (Instruction) được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. EagleGet - Công cụ tải dữ liệu và video. Git Magic - Hướng dẫn Git, một công cụ quản lý mã nguồn. IBM Phần mềm - Danh sách các phần mềm và các giải pháp, ví dụ như Lotus, Rational, Tivoli và WebSphere. Audacity - Một phần mềm tự do, trình sửa nhạc số đa nền tảng và ứng dụng ghi âm. [tiếng Anh, tiếng Việt]
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC