Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Tìm kiếm
Sites [ Submit ]
Bing - Công nghệ tìm kiếm hiện nay của Microsoft. [tiếng Anh - tiếng Việt có sẵn trong cài đặt.] Google Scholar - Một dịch vụ tìm kiếm miễn phí đánh chỉ mục toàn văn các bài luận có tính học thuật trong các nội dung đã xuất bản. Creative Commons Tìm kiếm - Tìm kiếm các nội dung có thể được tái sử dụng (đối với một số mục đích sử dụng) mà không cần phải trả tiền hoặc xin phép. [tiếng Anh, tiếng Việt] Google Sách - Một công cụ của Google cho phép tìm một đoạn văn đầy đủ trong một cuốn sách do Google scan lại và qua nhận dạng ký tự OCR, và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu số. DuckDuckGo - DuckDuckGo là một công cụ tìm kiếm Internet mà nhấn mạnh đến việc bảo vệ sự riêng tư của người tìm kiếm. Google - Dịch vụ cung cấp chính của công ty Google. Dịch vụ này cho phép người truy cập tìm kiếm thông tin trên Internet. Google (mã hóa) - Dịch vụ của công ty Google cho phép người truy cập tìm kiếm thông tin trên Internet - phiên bản được mã hóa. Yahoo! Tìm Kiếm - Động cơ tìm kiếm giúp bạn tìm đúng những gì bạn cần. Tìm thông tin, video, hình ảnh, và các câu trả lời thích hợp nhất từ khắp nơi trên Web. Thoát khỏi bong bóng lọc - Hướng dẫn minh họa bởi DuckDuckGo. Không theo dõi chúng tôi - Giải thích thế nào công cụ tìm kiếm theo dõi hoạt động của người sử dụng.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
English  -  Persian  -  Polski  -  Bulgarian  -  Esperanto  -  Türkçe  -  Español  -  Chinese_Simplified  -  Hrvatski  -  Nederlands  -  Deutsch  -  Română  -  Kurdî  -  Italiano  -  Hebrew  -  Suomi  -  Ukrainian  -  Hindi  -  Greek  -  Korean  -  Russian  -  Kazakh  -  Thai  -  Dansk  -  Chinese_Traditional  -  Slovensky  -  Lietuvių  -  Azerbaijani  -  Français  -  Shqip  -  Português  -  Català  -  Česky  -  Bahasa_Indonesia  -  Japanese  -  Srpski  -  Svenska  -  Bosanski  -  Norsk
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC