Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ คำบอกกล่าว คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในปัจจุบันเรามีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมาย ตามแต่ที่ผู้คนจะต้องการรู้
Sites [ Submit ]
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ - สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ มีข้อมูลเผยแพร่ตามหมวดหมู่ข่าว ในรูปแบบข้อความและสื่อมัลติมีเดีย คลังภาพจากสำนักพระราชวัง - ภาพอัลบั้มเฉลิมพระเกียรติและภาพพระราชวังเสมือนจริง 360 องศา ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน - บริการสอบถามข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง และกรม ข่าวจราจร - โดยกองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักพระราชวัง - โครงสร้างสำนัก พรบ. ข้อมูลข่าวสาร คลังความรู้ งานบริการ โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม - ป้อนกลับข้อมูลต่อเนื้อหาของสื่อเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเข้าใจด้านสื่อ Zonedara - เว็บไซต์ข่าวดาราเพื่อคนรักดารา ข่าวบันเทิง
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
ภาษาอังกฤษ  -  ภาษาอาฟริกัน  -  ภาษาอาร์เมเนีย  -  ภาษาอัสตูเรีย  -  ภาษาอินโดนีเซีย  -  ภาษามาเลย์  -  ภาษาเบงคลี  -  ภาษาบอสเนีย  -  Breton  -  ภาษาบัลกาเรียน  -  ภาษาเดนมาร์ก  -  ภาษาสเปน  -  ภาษาเอสเปอเรนโต  -  ภาษาแบ็ซค  -  Furlan  -  ภาษาเกล-อิค  -  ภาษาโครเอเชีย  -  ภาษาอิตาลี  -  ภาษากันนาดา  -  Kazakh  -  ภาษาซวาฮีลี  -  ภาษาเกาหลี  -  ภาษาเคิร์ด  -  ภาษาลักเซมเบิร์ก  -  ภาษามาซีโดเนีย  -  ภาษามหารัฐ  -  O'zbekcha  -  ภาษาออกซิตัน  -  ภาษา Romansh  -  ภาษารัสเซีย  -  ภาษา Sardinian  -  Seeltersk  -  ภาษาอัลบาเนีย  -  Sinhala  -  ภาษาสโลเวเนีย  -  ภาษาสโลวาเกีย  -  ภาษาเซอร์เบีย  -  ภาษาฟินนิช  -  ภาษาตากาล็อก  -  ภาษาทมิฬ  -  ภาษาตาตาร์  -  ภาษาทัลลากู  -  ภาษาเวียดนาม  -  ภาษายูเครน  -  Uyghurche  -  ภาษาไอซ์แลนด์  -  ภาษาแคตาโลเนีย  -  ภาษาเยอรมัน  -  ภาษาฮินดี  -  ภาษาเอสโตเนีย  -  ภาษาฮีบรู  -  ภาษาฮอลันดา  -  ภาษาเชค  -  Nordfriisk  -  ภาษาอาเซอร์ไบจาน  -  ภาษาญี่ปุ่น  -  Lietuvių  -  ภาษาฟัสซิ  -  ภาษาโรมาเนีย  -  Sicilianu  -  ภาษาสวีเดน  -  Türkmençe  -  ภาษาอารบิค  -  ภาษาเบลารูเชียน  -  ภาษาจีน(ดั้งเดิม)  -  Føroyskt  -  ภาษาไอริช  -  Gujarati  -  ภาษาฮังการี  -  Ossetian  -  ภาษาโปแลนด์  -  ภาษาปัญจาป  -  ภาษาจีน(ประยุกต์)  -  ภาษาเวลส์  -  ภาษาฝรั่งเศส  -  ภาษากรีก  -  ภาษาอินเทอร์ลิงกวา  -  ภาษาลัทเวีย  -  ภาษาลาติน  -  ภาษานอร์เวย์  -  ภาษาโปรตุเกส  -  ภาษาตุรกี  -  ภาษากาลิเชียน  -  ภาษาไต้หวัน  -  Kyrgyz  -  Bashkir  -  Aragonés  -  Urdu
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC