Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Tıp uzmanlığı, tıp eğitimi alan doktorların bir alana dönük bilgi, deneyim ve becerilerini arttırarak sağladıkları uzmanlaşmayı ifade eder. Bu uzmanlaşmanın belirli bir ruhsatı vardır ve genellikle kamu kontrolündedir. Çok istisna birkaç uzmanlıktan başka 6 senelik temel tıp eğitimi alan medikal doktorlar haricinde 'tıpta uzmanlık eğitimi programlarına' öğrenci kabul edilmez. Bazı uzmanlıklar yan dal uzmanlığı eğitimi biçimde elde edilir. Mesela: Bir nefroloji uzmanı (kabaca bir ifadeyle böbrek hastalıkları uzmanı), ortalama 4 sene iç hastalıkları uzmanlığı (dahiliye uzmanlığı) eğitimi aldıktan sonra 3 sene nefroloji eğitimi almış kişidir. Başka bir ifadeyle, Bir nefrolog aynı zamanda bir iç hastalıkları uzmanı hekimdir. Bazı branşlar; hastalık veya durum uzmanlığının yanında aynı alana yönelik cerrahi uzmanlığı da içerir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlığı gibi. Bazı uzmanlık branşları hasta görmez, muayene yapmaz: Biyo-kimya Uzmanları gibi.
Categories
Also Available in These Languages
İngilizce  -  Katalanca  -  Basit Çince  -  Almanca  -  Fransızca  -  İtalyanca  -  Japonca  -  Lehçe  -  Rusça  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC