Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Türkiye Sakatlar Derneği - 1960 yılında kurulan derneğin sitesinde geniş bilgi, makale, güncel haber ve duyurulara yer veriliyor. Site üzerinde işçi ve işverenler için ilanlar ve bilgi bankası da bulunuyor. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı - Zihinsel engelli çocuklara yönelik bilgi kütüphanesinin bulunduğu sitede aynı zamanda vakfın faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgilere yer veriliyor. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) - Hasta hakları ile ilgili bildirge, mevzuat ve örnek vakalara yer veren site, konuya ilişkin yargıtay kararlarını da yayınlıyor. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı - Vakfın amacı, özellikleri, faaliyet alanı ve destekleri, gelir kaynakları, yönetim ve denetim organları ve irtibat bilgilerini içeren site. Türkiye Kızılay Derneği - Derneğin tüzük, duyurular, faaliyetler, yapılan yardımlar ve tarihçesini içeriyor. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) - Amaç, kurucular, tarihçe, projeler, ödüller, yayınlar ve üreme sağlığı hakkında bilgiler yer alıyor. Türk Kalp Vakfı - Vakfın tarihçesi ve faaliyetleri, kalp sağlığı ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki etkinlikler, yararlı sağlık bilgileri ve ilgili linklere yer veriliyor. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği - Sokak çocukları, bağımlılık, psikolojik travma ve şiddet mağduru kadın konularında çalışma sürdüren dernek sitesinde program, çalışma ve kaynak dokümanlarına geniş yer veriyor. Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı - Öğretmen ve emekli öğretmenlere yönelik sağlık hizmetleri sunan vakfın, yapılan faaliyetlerine, çevre ve orman koruma çalışmalarına yer veren site. Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) - Hastalık hakkında bilgi, hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirici makaleler ve dernek faaliyet duyuruları içeriyor. Türk Farmakoloji Derneği (TFD) - TFD hakkında bilgiler, duyurular, çalışma grupları ve TFD bülteni yer alıyor. Üye listesi ve aidat bilgilerine de erişilebiliyor. Sağlıkta Umut Vakfı - Kurum hakkında bilgiler, etkinlik ve kongre duyuruları ve iletişim detayları yer alıyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği - Dernek bilgileri, haber ve duyurular bölümünün yanı sıra Türkiye Solunum Araştırmaları Dergisi arşivine de erişilebiliyor. Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı - AKHAV ve yayınları ile Akdeniz anemisi (talasemi) hakkında bilgiler, linkler. Sağlık Hakkı Hareketi Derneği - Sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanmanın herkes için temel bir hak olduğunu savunan derneğin sitesi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Vakıf hakkında bilgiler, faaliyetleri ve vakfa ait merkezlerin tanıtımları yer alıyor. Pozitif Yaşam Derneği - HIV/AIDS konusunda tüm toplumun bilinçlendirerek gereken önleme ve sava­şım çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şubesi - Omurilik felçlisi ve ortopedik özürlülerin sosyal ve fiziki rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma daha fazla katılımını sağlamak amaçlayan dernek. Karadeniz Sağlık İdarecileri Derneği - Sağlık idareciliği ile ilgili faaliyetlere destek vermek, üyeler ve diğer kuruluşlar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan Derneğin web sitesi. Türk Diabet Cemiyeti - Hakkındaki bilgileri, duyuruları, etkinlikleri ve diabet hastalığıyla ilgili bilgileri içeren site. Türkiye Görme Engelliler Derneği - Dernek yönetim kurulu, arşivler, dönem çalışmaları ve duyurular bulunuyor. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği - Derneğin faaliyetleri, duyuruları ve başarı öyküleri yer alıyor. Doğu Anadolu Sağlık İdarecileri Derneği - Dernek hakkında duyurular, bilgilendirici makaleler, forum ve iletişim bilgileri yer alıyor. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi - Kurum hakkında bilgiler, resim galerileri, duyurular ve iletişim bilgileri yer alıyor. Türkiye Sağlık Vakfı - Vakfın çalışmalarını, araştırmalarını, duyurularını ve iletişim bilgilerini yer alıyor. Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği - Tiroid Hastalıkları ile ilgilenen derneğin sitesinden troid ve hastalıklarıyla ilgili bilgilere ulaşılabilir. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Ankara Şubesi - Kurumun tarihçesi, etkinlikleri basın duyuruları ve iletişim bilgileri yer alıyor. Sağlık Araştırma ve Eğitimi Derneği - Sağlık yönetiminin kalitesini artırmak için araştırma, geliştirme, uluslararası çalışmalar ve organizasyonlar düzenleyen araştırma ve eğitim derneği. Cisead - Cinsel sağlık, aile ve evlilik danışmanlığı v.b. gibi çeşitli konular hakkında bilgi veren internet sitesi. Türkiye Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği - Kurum hakkında açıklamalar, psikoterapistler için eğitim duyuruları, medya için bültenler ve halk için bilgilendirici makaleler bulunuyor. Umud Derneği - Madde bağımlılığı ile mücadele derneğinin sitesi. Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği - Evlilik terapisi ve eğitimler veren derneğin resmi web sitesi. Çağdaş Eczacılar Derneği - Derneğin amacına, tüzüğüne ve programına yer verilen sitede dernekle ilgili etkinliklere ve duyurulara ulaşmak mümkün. Proloterapi Derneği - Proloterapi üzerine bilgilerin derlendiği dernek sitesinde aynı zamanda derneğin faaliyetleri, eğitimleri ve kitaplarına dair bilgiler bulunuyor. Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (ENSEV) - Vakfın kurumsal yapısı ve faaliyetlerinin yanı sıra toplumu bilgilendirmeye yönelik belgelere yer veriliyor. Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) - Vakıf ve hastalık hakkında bilgiler, duyurular ve iletişim detayları yer alıyor. Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu - Dernek hakkında bilgiler, yönetim kurulu, tüzük, etkinlikler, üyelik başvurusu ve iletişim bilgileri yer alıyor. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD) - Kurum hakkında bilgiler, verilen eğitimlerin açıklamaları ve konferans duyuruları içeriyor. Yayınlanan dergideki makalelere erişim imkanı bulunuyor. Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği - Kurum hakkında bilgiler, eğitim imkanları ile ilgili duyurular ve iletişim detayları bulunuyor. İzmir ve Ege Fenni Gözlükçüler Derneği - Etkinlikler, ilanlar, yönetmelik, tüzük ve ilgili kanunlara yer verilmiş.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC