Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Üniversitelerin Kimya bölümlerinin web siteleri.
Sites [ Submit ]
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik personel, eğitim ve öğretim hakkında genel bilgiler, ilgili bazı linkler, yapılan araştırmalar hakkında bilgiler yer alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm, personel, eğitim bilgileri, anabilim dalları ve ders bilgilerinin yer aldığı site. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik kadro, öğrenci bilgileri, lisans ve lisans üstü ders içeriklerinin yer aldığı site, bölüm hakkında tanıtıcı bilgiler sunmakta. Adnan Menderes Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında tanıtıcı bilgiler, ana bilim dalları, lisans ve lisans üstü dersler ve duyurular yer alıyor. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede akademik personel, dersler, sınav tarihleri ve bölüm tanıtımı bulunmatadır. Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, ders ve araştırma ile ilgili bilgilendirmelerin yanında güncel duyurulara yer vermektedir. Karatekin Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, akademik kadro, bölüm fotoğrafları ve güncel duyurular yer almaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi Kimya Bölümü - Yönetim, idari kadro, akademik kadro, dersler, genel bilgiler ve duyurular bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, personel bilgileri, sınav ve ders bilgilerinin yanı sıra duyurular yer almaktadır. Giresun Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, duyurular ve staj bilgileri bulunmaktadır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede bölüm bilgileri, personel bilgileri, etkinlikler, ders programları ve duyurular bulunuyor. Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölümle ilgili bilgiler, personel bilgileri, lisans ve lisans üstü ders detayları, etkinlikler içermektedir. Nevşehir Üniversitesi Kimya Bölümü - Anabilim dalları hakkında bilgiler, akademik kadro ve ders programları hakkında bilgiler yer almaktadır. Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik personel, lisans ve lisansüstü eğitim bilgileri, etkinlikler ve fotoğraflar yer almaktadır. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü - Yönetim, akademisyenler, ders içeriklerinin yanı sıra faydalı linkler ve duyurular bulunmaktadır. Kırıkkale Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgi ve akademik kadroya yer verilmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgilerin bulunduğu sitede akademik kadro, anabilim dalları, lisans dersleri ve duyuru bölümleri yer almaktadır. Ahi Evran Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm tanıtımına, akademik personele ve ders programlarına yer verilmektedir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, akademik kadro ve güncel duyurular yer almaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm akademik kadrosu, lisans ve lisans üstü programlar ve bölüm tanıtımları bulunmaktadır. Amasya Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede genel bilgiler, akademik kadro ve lisans müfredatına dair bilgiler bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında genel bilgilerinin, bağlı olan bilim dallarının ve ilgili derslerin yer aldığı site. Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü - Ana bilim dalları, dersler, ders içerikleri ve duyuruların bulunduğu site. Zonguldak Karaelmas Ünversitesi Kimya Bölümü - Bölümün sitesinde; tarihçe, bölümün tanıtımı, akademik personel ve programlar sayfaları yer almakta. Ordu Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm bilgileri, akademik personel, programlar ve üniversite bünyesinde ki laboratuvarlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgilendirme, akademik kadro ve genel duyurulara yer verilmektedir. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölümle ilgili genel bilgiler, akademik, araştırma grupları ve ders bilgileri yer almaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik kadro, yönetim, dersler, duyurular ve öğrenci bilgi sistemi sayfalarını içeren, bilim dalının sitesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede akademik personel, etkinlikler ve bölüme dair bilgiler yer almaktadır. Kafkas Üniversitesi Kimya Bölümü - Genel bilgiler, akademik personel, ders içerikleri, laboratuvarlar, öğrenci işleri linklerini içeren bölümün sayfası. Anadolu Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgi, öğretim üyeleri ve dersler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede bölümle ilgili bilgiler, akademik kadro, ders bilgileri ve bölüm öğrencilerini ilgilendiren dökümanlar bulunmaktadır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü - Bölüme ait genel bilgiler, personel bilgileri, lisans ve yüksek lisans programlarına dair ayrıntılar ve öğrenciler için faydalı bağlantılar yer almaktadır. Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede bölüme ait bilim dalları, akademik personel ve derslerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Aksaray Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında genel bilgi ve akademik personel bulunmaktadır. Harran Üniversitesi Kimya Bölümü - Öğretim elemanları, lisans ve yüksek lisans müfredatı, ders programı, duyurular ve petrol analizi hakkında bilgilere yer verilmekte. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede akademik kadro, ders planı, ders içerikleri ve duyurular yer almaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüme dair bilgiler, akademik personel ve anabilim dallarına dair bilgiler bulunmaktadır. Bingöl Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede bölüm tanıtımı, akademik kadro, ders müfredatlarına yer vermilmektedir. Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümü - Üniversite, fakülte ve bölüm hakkında bilgi, dersler ve içerikleri mevcut. Batman Üniversitesi Kimya Bölümü - Kimyayla ilgili genel bilgiler, akademik personel, dersler, ana bilim dalları ve faaliyet bilgileri bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölümün personel ve araştırma bilgilerinin yanı sıra, akademik programlarının, ders ve seminerlerinin sunulduğu site. Celal Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik kadro, bölüm ve labaratuarlar hakkında genel bilgi ve çeşitli linkler var. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, akademik kadro, eğitim-öğretim, staj belgeleri ve lisans ders programlarını içeren site. Dumlupınar Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede bölüm tanıtımı, akademik kadro, ders içerikleri ve gerekli bazı dölümanlar yer almaktadır. Niğde Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik, idari, öğrenci, kütüphane, ders içerikleri, tanıtım, misyon ve vizyon bölümlerinin yer aldığı bölümün sitesi. Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede bölüm hakkında bilgiler, lisans, lisans üstü ve doktora ders içerikleri ve duyurular yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüme ait anabilim dalları, akademik personel ve genel bilgilerin yanı sıra bölümde yapılan analizlerle ilgili bilgiler de yer almaktadır. İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgi, akademik kadro, ders içerikleri ve sınav programı bulunmaktadır. Muğla Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik kadro, ders içerikleri, projeler, etkinlikler ve güncel duyurulara yer verilmektedir. Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü - Sitede bölüm bilgileri, ana bilim dalları, akademik kadro ve duyurulara yer verilmektedir. Ondokuz Mayı Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında genel bilgiler, akademik personel, lisans ve lisansüstü ders bilgileri bulunmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm akademik personeli, ders bilgileri, etkinlikler hakkında bilgiler ve bölüm fotoğrafları bulunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kimya Bölümü - Anabilim dalları, akademik personel, fotoğraf galerisi ve ders bilgileri bulunmaktadır. Sinop Üniversitesi Kimya Bölümü - Akademik kadro, iletişim bilgileri ve faydalı linkler yer almaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, ana bilim dalları tanıtımı ve duyurular yer almaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm genel bilgileri, akademik personel, lisans dersleri, programlar ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında genel bilgiler, öğretim elemanları, dersler ve iletişim bilgisine yer verilmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında genel bilgiler, akademik personel, akademik takvim ve güncel duyurular bulunmaktadır. Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü - Fiziki olanaklar, yürütülen araştırma projeleri ve dersler hakkında bilgiler yer alıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında genel bilgiler, akademik kadro ve laboratuvar fotoğrafları bulunmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü - Bölüm hakkında bilgiler, araştırma bilgileri, akademik kadro, öğrenci köşesi ve duyurular bulunmaktadır.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC