Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Samhällsvetenskap är olika delar av mänskligt vetande inom studier av människor och mänskliga samhällen. Detta inkluderar ekonomi, psykologi, antropologi och flera besläktade områden.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC