Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Ordet anarkism härstammar från grekiskans "an archos" vilket betyder ungefär "utan härskare, utan herre". Anarkismen innebär alltså att man söker upp och utmanar hierarkiska och auktoritära institutioner eller sedvänjor. Om de inte kan rättfärdigas (vilket tycks gälla för de flesta) så bör man avskaffa dem. De ger inte bara upphov till extrem ekonomisk orättvisa, utan är även skadliga för vårt självständiga tänkande och våran individuella initiativkraft. Alla samhällssystem som förutsätter att en viss grupp människor ska styra över en annan är varken fria eller demokratiska sådana.
Also Available in These Languages
<STRONG>Engelska</strong>  -  Tyska  -  Spanska  -  Italienska  -  Nederländska  -  Ryska  -  Finska  -  Franska  -  Polska  -  Portugisiska  -  Turkiska  -  Lietuvių
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC