Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Länsmuseer...
Sites [ Submit ]
Dalarnas museum - Länsmuseum för Dalarnas län. Dalarnas museum speglar regionens samlade kulturarv alltifrån stenåldern fram till vår egen tid. Jamtli - Jämtlands läns museum. Barn- och ungdomsverksamhet, minnesbank och kulturmiljö. Jönköpings läns museum - I tiotusen år möter du människors liv och villkor genom föremålens rika värld. Stockholms läns museum - Ligger i Nacka och presenterar Stockholms läns historia, kulturarv och konst. Norrbottens museum. - Basutställningen, Människor i Norrbotten, presenterar äldre tiders människor, miljöer och arbete i länet. Länsmuseet Västernorrland - Utöver museerna på Murberget äger och förvaltar länsmuseet Ulvö gamla kapell, Gammelgården i Myckelgensjö, Luffarhotellet i Skulnäs och lämningarna efter Styresholms fogdeborg i Prästmon. Kalmar läns museum - Information om utställningarna och museets öppettider, men även om landskapets och länets historia och byggnader. Blekinge museum - Program, utställningar samt information om konst- och friluftsmuséerna. Örebro läns museum - Om verksamheten med utställningar, samlingar, kulturmiljö och pedagogik. Smålands museum - Nationellt glasmuseum med allmänt kulturhistoriska samlingar, myntkabinett och bildkonst. Presentation av aktuella utställningar, pedagogisk verksamhet och ångfartyget Thor. Länsmuseet Gävleborg - Museum för de båda landskapen Gästrikland och Hälsingland. Arbetar med kulturhistoria, konst, kulturlandskapet och olika kulturturistiska projekt i länets kommuner. Västmanlands läns museum - Verksamhet med särskild inriktning på pedagogik och kulturmiljövård. Upplandsmuseet - som samlar, vårdar och visar miljö, liv, arbete och traditioner i Uppland. Västergötlands museum - Ligger i Skara. Information om fasta och tillfälliga utställningar, friluftsmuseet Fornbyn, aktiviteter på museet, samt ett lokalhistoriskt arkiv. Även information om arkeologi och byggnadsvård i Västergötland. Sörmlands museum - I Nyköping. Om aktuella utställningar och pedagogik. Ålands museum - Ålands "nationalmuseum".
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC