Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Den här kategorin är till för webbplatser där MÄNNISKOR svarar på frågor. Länkar till sökmotorer, länksidor eller datoriserade svarsfunktioner ska inte skickas in här. För det andra ska tjänsten vara gratis, annars hör den förmodligen hemma i World/Svenska/Näringsliv. För det tredje ska det vara expertsvar på konkreta frågor. Allmänna tips och råd hör inte hemma här.
Sites [ Submit ]
Fråga en ekolog - Ekologiska institutionen vid Lunds universitet har en stor stab av forskare och akademiska lärare, som tillsammans svarar på frågor om allt från mikroorganismer till igelkottar och vitsippor. Fråga Lund om matematik - Forskare vid Matematisk-naturvetenskaplig fakultet svarar på frågor om matematik och hjälper till med att lösa tal och ekvationer. Fråga Lund - Lundaforskare svarar på frågor om fysik, radiofysik och historia. Subatomär fysik - Ställ en fråga om kärn- eller partikelfysik eller läs svaren på redan ställda frågor. Forskare vid Chalmers svarar. Språkfrågelådan - Ställ frågor om språk till forskare vid institutionen för lingvistik vid Göteborgs universitet. Frågesport och kunskap - Vetgiriga kan testa kunskaper och söka svar på frågor. Barn -och ungdomspsykiatri - Möjlighet för barn och ungdomar att skicka frågor om problem som mobbning, ätstörningar, sömnproblem, övergrepp och kriser och få svar från en kurator, läkare eller psykolog. Koloniträdgården: Frågor och svar - Svarar på frågor om trädgårdsodling. Fråga om skog - Frågorna besvaras av en panel av forskare inom Sveriges Lantbruksuniversitet. Linné on line - Ställ frågor om Linné eller något ämne i anslutning till hans gärning. Projure - Juridikstudenter i Uppsala besvarar kostnadsfritt frågor inom de flesta rättsområden. Frågor och svar publiceras inte på webbplatsen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC