Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Liko AB - Utvecklar, producerar och marknadsför lyfthjälpmedel, t.ex. mobila personlyftar och taklyftar. Getinge Skärhamn - Utveckling och tillverkning av små och medelstora sterilisatorer och autoklaver. Medcam AB - Företag i Fristad som marknadsför och säljer produkter inom medicinteknik, främst diagnostik, vägning och ortopedi. Attendo - Erbjuder tjänster inom service, omsorg och vård för äldre och funktionshindrade, samt larm- och kommunikationssystem. Interplan - Digital mätning av blodtryck. Doft AB - Tillverkar och distribuerar mellanrumsborstar till tandläkare, laboratorier och apotek. Anatomic - Utvecklar ortopediska lösningar mot överbelastningsskador. Remeda AB - Produkter för sterilcentral, operation mm. Abcmedical - Allt inom sportsjukvård och idrottstejper. Aiolos - Leverantör till sjukvården av medicinsk utrustning och medicinska gaser. Cortec Medical AB - Produkter inom infektionsmedicin, dermatologi samt gynekologi. Kungshusen Medicinska AB - Tryckskadeförbyggande geldynor för operation/ intensivvård, urologiska implantat vid inkontinens och impotens, PAL- benstöd med mera. Scanex - Marknadsför och säljer högteknologisk medicinsk utrustning för radiologi, kirurgi och urologi till sjukhus och privata kliniker. Mediall - Marknadsför och säljer medicintekniska produkter till den allmänna vården. Codan Triplus - Företaget säljer utrustning för operation, anestesi och intensivvård. Active Care Sverup AB - Marknadsför inhalationsutrustning och hjälpmedel för funktionshindrade till hälso- och sjukvården. Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB - Tillverkning och försäljning av medicinska möbler såsom: gynstolar, undersökningsbritsar, instrumentbord, ultraljudsbritsar, infusionsställ, serveringsvagnar m.m. Svagströmsmontage AB (SMIMAB) - Ett tekniskt företag med specialinriktning på sjukvården och centrum i Göteborg. Q-Med - Utvecklar, producerar, marknadsför och säljer medicinska implantat baserade på NASHA (icke-animalisk, stabiliserande hyaluronsyra). Caretech AB - Utvecklar och marknadsför trygghetssystem för äldre och funktionshindrade. Stjernsundsprodukter - Erbjuder arbetsredskap i trä för alla former av kroppsbehandlingar. Best Teleprodukter - Utvecklar produkter inom telekommunikation inom området patientsignaler och överfallslarm för hälsosektorn. Anatomic SITT AB - Ett hjälpmedelsföretag som arbetar med sitthjälpmedel och ståträningshjälpmedel. Comfortsystem - Marknadsför elektriskt ställbara vårdsängar för äldreomsorg och handikappomsorg. Etac - Rullstolar, rollatorer och ergonomiskt utformade hjälpmedel. Expo Medica - Specialiserat på konferenser och mässor inom medicin och sjukvård. Medilab - Erbjuder laboratorietjänster för den svenska sjukvården och läkemedelsindustrin. Nordisk SynSupport - Företag inriktat på att ge personer med nedsatt syn möjligheter att aktivt ta del av tidens medier såsom TV, datorer och Internet. Rent-A-Doctor - Hyr ut läkare till svenska vårdcentraler, specialistkliniker och andra vårdgivare. Prevas - Erbjuder en resurs för affärsutveckling, programvaruutveckling och eftermarknad inom life science-området. Nicorette - Erbjuder nikotinplåster, nikotintuggumi och inhalator som lindrar nikotinbehov och abstinensproblem. TS Dental - Verksamheten innefattar installation och service av dentalprodukter och försäljning av NSK vinkelstycken. Eventa Sjukvård - Levererar sjukvårdsberedskap vid t.e.x. konsärer och liknande, erbjuder också utbildning i första hjälpen. Plandent - Erbjuder egentillverkade utrustningar och produkter samt service i dentalmarknaden. Assistansia AB - Assistansbolag som hjälper funktionshindrade i hela Sverige.Erbjuder bland annat gratis juridisk experthjälp. Örestads Lyssningscenter - Använder Tomatismetoden för att förbättra koncentration, tal, röst, motorik, koordination och sömn samt motverka stress och utbrändhet. Sinanco - Tillverkar hjälpmedel för personer som har svårt att sitta upp, och skydd mot att falla ur sängen. Tamro - Levererar läkemedel och produkter för hälso- och sjukvård till apotek, sjukhus och veterinärer. Nasalprodukter - Om NäsFrida, som suger bort snor ur näsan på småbarn. Medela - Produkter inom sugteknologi, neonatalogi samt amning. Restingwell - Tillverkar, säljer och hyr ut floatingtankar. Dolomite rollatorer - Utvecklar och marknadsför ergonomiska rollatorer, bad- och hygienhjälpmedel.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC