Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Múzeum vo Svätom Antone - Kaštieľ, v ktorom sa nachádza historická a poľovnícka expozícia, park a iné aktivity. Slovenské technické múzeum - Jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradície vedy a techniky. [Košice] Slovenské národné múzeum - Prehľad expozícií, podujatí, zoznam múzeí Slovenského národného múzea. [Bratislava] Považské múzeum v Žiline - Považské múzeum a jeho expozície. Knižnica, služby a iné. Trenčianske múzeum - Kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 120 ročnou históriou. Múzeum dopravy - Múzeum v priestoroch koľajiska a skladov prvej bratislavskej železničnej parostanice z polovice 19. storočia. [Bratislava] Múzeum Slovenského národného povstania - Špecializované múzeum zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938–1945. [Banská Bystrica] Východoslovenské múzeum v Košiciach - Inštitúcia, ktorá sa stará o záchranu pamiatok z Košíc a okolia. Kysucké múzeum - Špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na múzejnú dokumentáciu územia Kysúc. [Čadca] Múzeum praveku Slovenska - Paleolitické nálezisko Prepoštská jaskyňa. Expozícia života neandertálcov na SR. [Bojnice] Poštové múzeum - História a vznik múzea. Kalendár podujatí. [Banská Bystrica] Slovenské banské múzeum - Zromažďuje a sprístupňuje dokumenty z oblasti baníctva, mineralógie, geológie, ako aj technické exponáty. [Banská Štiavnica] Malokarpatské múzeum v Pezinku - Regionálne múzeum so silným akcentom na vinohradníctvo, vinárstvo a najmä víno. Tribečské múzeum v Topoľčanoch - Regionálne múzeum. História múzea, expozície, prednášky a fotogaléria. Hutnícke múzeum - Expozícia múzea, história hutníctva v regióne, vznik Podbrezovských železiarní a ich vplyv na rozvoj regiónu. [Podbrezová] Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach - Stála expozícia Andyho Warhola. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - Špecializované múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo v SR. [Liptovský Mikuláš] Šarišské múzeum - Informácie o múzeu, výstavách a expozíciách. [Bardejov] Vlastivedné múzeum v Trebišove - Expozičná a výstavná činnosť, história múzea. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - Regionálne múzeum vlastivedného typu. Banícke múzeum v Rožňave - Múzeum plní úlohu okresného vlastivedného múzea so špecializáciou na dokumentáciu baníctva a hutníctva. Zemplínske múzeum - Múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu. [Michalovce] Gemersko - malohontské múzeum v Rimavskej Sobote - Zameriava sa na dokumentáciu prírody a spoločnosti gemerského regiónu. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou - Regionálne múzeum so zbernou oblasťou vranovského regiónu. Pohronské múzeum - Expozície, výstavy, prednášky spojené s projekciou, odborná knižnica, predaj literatúry. [Nová Baňa] Múzeum Vojtecha Löfflera - Predstavuje viac ako 2 000 exponátov majstrovej zbierky, mapuje smerovanie súčasnej výtvarnej scény. [Košice] Múzeum v Kežmarku - História mesta, osobnosti, pamiatky. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - Poskytovanie kultúrnych služieb. Sprievodcovské služby v expozíciách. Liptovské múzeum v Ružomberku - Výstavy, expozície, pracoviská. Aktuálne akcie. Múzeum Ľudovíta Štúra - Špecializované literárne múzeum. [Modra] Balneologické múzeum v Piešťanoch - Expozície balneohistórie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie. Krajské múzeum v Prešove - Ojedinelá expozícia Človek a oheň z dejín požiarnej ochrany na Slovensku. Z histórie hradu Šariš, Prešov v praveku. Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš - Skúma, dokumentuje, ochraňuje a prezentuje fondy historického, etnografického a umeleckého charakteru. Vihorlatské múzeum - Regionálne múzeum v zrenovovanom kaštieli v Humennom. Občianske združenie Múzeum Gýča - Predstavenie zbierky viac ako 777 exponátov. [Kremnica] Via Danubia s. r. o. - Súkromné múzeum moderného umenia. [Bratislava] Novohradské múzeum a galéria v Lučenci - Spravuje viac ako 30 000 archeologických, etnografických, historických a galérijných zbierkových predmetov. Aero múzeum o. z. - Súkromné letecké múzeum v správe občianskeho združenia. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava - Múzeum s pôsobnosťou pre oblasť dokumentácie života Goralov na Slovensku.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC