Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Joga v dennom živote je holistický a komplexný systém vychádzajúci z autenticity tradičného dedičstva jogy s prispôsobením na potreby moderného človeka. Cvičenie jogy má blahodarné účinky na ľudský organizmus, pomáha zvládnuť stresové situácie a psychickú záťaž, zlepšuje telesnú kondíciu a posilňuje imunitný systém. Taktiež zmierňuje zdravotné ťažkosti a mnohým z nich pomáha predchádzať.
Also Available in These Languages
English  -  Srpski  -  Türkçe  -  Français  -  Suomi  -  Lietuvių  -  Česky  -  Español  -  Japanese  -  Dansk  -  Chinese_Simplified  -  Italiano  -  Hebrew  -  Română  -  Português  -  Korean  -  Deutsch  -  Russian  -  Hrvatski  -  Nederlands  -  Greek
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC