Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Programovanie počítača je umenie písať softvér - inštrukcie ktoré má počítač vykonať. Na základnej úrovni, ako im rozumie počítač, tieto príkazy sú napísané v strojovom kóde, alebo binárnych číslach, čo je pre človeka pomerne ťažko čitateľné. Na mierne vyššej úrovni tento kód zodpovedá assembleru (používa sa aj názov jazyk symbolických inštrukcií) - krátkym mnemonickým kódom reprezentujúcim jednotlivé operácie, ktoré počítač vykonáva, ktoré stále zodpovedajú strojovým inštrukciám. Tento spôsob je neštruktorovaný, strohý a náročne sa číta a píše. Väčšina programovacích jazykov sa robí na vyšších úrovniach - kompilované jazyky alebo dokonca interpretované jazyky, ktoré vyzerajú ako kríženec medzi angličtinou a algebrou a v závislosti od jazyka umožňujú rôzne abstrakcie ako napríklad zapuzdrenie, volania funkcií, ukrývanie dát a iné, ktoré človeku umožňujú čítať a písať programy pracujúce s množstvom informácií. Program nazývaný kompilátor prekladá tieto jazyky do strojového kódu, ktorý sa priamo vykonáva. Program nazývaný interpreter tieto príkazy vezme, a okamžite ich porade vykonáva.
Also Available in These Languages
anglicky  -  dánsky  -  španielsky  -  chorvatsky  -  taliansky  -  indonézsky  -  malajsky  -  bosensky  -  esperantom  -  kórejsky  -  rusky  -  fínsky  -  thajsky  -  vietnamsky  -  katalánsky  -  nemecky  -  hebrejsky  -  holandsky  -  česky  -  japonsky  -  persky  -  rumunsky  -  švédsky  -  arabsky  -  čínsky  -  litevsky  -  maďarsky  -  poľsky  -  čínsky (zj.)  -  francúzsky  -  nórsky  -  portugalsky  -  turecky  -  Eesti  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC