Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Do tejto kategórie možno zaradiť stránky subjektov ktoré sa zaoberajú ponukou zdravotníckych potrieb a služieb pre profesionálov v zdravotníctve - napríklad vybavenie ordinácií a nemocníc. Stránky, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti pre pacientov patria do príslušnej kategórie vo World/Slovenske/Zdravie.
Sites [ Submit ]
Zols s. r. o. - Zdravotnícka obchodná a leasingová spoločnosť. Dodáva materiály pre neurológiu, rádiológiu, rádioterapiu a chirurgiu. [Nitra] SCA Hygiene Products spol. s r. o. - Výroba a distribúcia Inkontinenčných pomôcok značky Tena. [Bratislava] Ekom spol. s r. o. - Vývoj a výroba zdravotníckej techniky. [Piešťany] Egamed spol. s r. o. - Výroba, predaj a servis zdravotníckych prístrojov. [Piešťany] Chirana Progress s. r. o. - Výroba zdravotníckych zariadení v oblasti vodoliečby, mechanoterapie a inhalácie. [Piešťany] Chiormega s. r. o. - Výroba zdravotníckej techniky pre stomatologické ambulancie. Stacionárne súpravy, kreslá a doplnky. [Humenné] Neomed s. r. o. - Vývoj a výroba stomatologickej techniky. [Humenné] Chiros Medical s. r. o. - Výroba, servis a predaj zdravotníckej techniky hlavne v oblasti stomatológie. Výroba náhradných dielov. [Bratislava] Medist s. r. o. - Výroba a predaj zdravotníckych odsávačiek. [Humenné] M.O.C. s. r. o. - Výroba a predaj zdravotníckej techniky. Dentálne súpravy a náradie. Anestéziologické a resuscitačné prístroje. [Stará Turá] Technium spol. s. r. o. - Zdravotnícka a záchranárska technika a vybavenie, pulzové oxymetre, výroba zdravotníckych pomôcok. [Trenčianske Teplice] Chirosan s. r. o. - Úpravy vo všetkých typoch úžitkových vozidiel. Poľné mobilné zdravontícke pracoviská. Zdravotnícke nosidlá. [Vrbové] Gutta Slovakia spol. s r. o. - Distribúcia, prenájom a servis špeciálnej zdravotníckej techniky značky Hologic - mamograf, denzitometer a C-rameno. [Bratislava] KK Dent s. r. o. - Komplexné vybavenie zubných ambulancií, spotrebný materiál. Školenia a kurzy. Sprostredkovanie leasingu. [Prešov] Optoteam s. r. o. - Predaj zdravotníckej techniky a vybavenia pre laboratóriá. [Bratislava] Konex Medik spol. s r. o. - Zariadenie ambulancií, zdravotnícke prístroje a zariadenia pre profesionálov. Stomatológia, dezinfekcia a dagnostika. [Košice] Vivet spol. s r. o. - Predaj zdravotníckej techniky a prístrojov: ultrazvuk, USG, sonograf, veterinárne prístroje, RTG. Predaj krmív. [Poprad] Isg | Drs s. r. o. - Kompletný systém starostlivosti o likvidáciu a recykláciu dentálnych odpadov, separácia amalgámu. Stomatologická technika. [Trenčín] Alwil - Medical s. r. o. - Distribúcia medicínskych prístrojov, výrobkov a príslušenstva. [Košice] Btl Slovakia s. r. o. - Vývoj, výroba, predaj, servis zdravotnických prístrojov a zariadení pre rehabilitáciu, kúpele, kardiológiu, gynekológiu. [Žilina] Elu Medical s. r. o. - Dodávateľ zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú rádiológiu. Zdravotnícke prístroje. [Bratislava] Oculus & Co spol. s r. o. - Predaj oftalmo-diagnostických zariadení pre slovenský trh. [Bratislava] Dentmix spol. s r. o. - Výroba stomatologických ramien, chirurgických svietidiel a ramien pre všeobecné zdravotníctvo. [Nové Zámky]
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Česky  -  Português  -  Deutsch  -  English  -  Svenska  -  Chinese_Traditional  -  Norsk  -  Español  -  Lietuvių  -  Dansk  -  Russian  -  Română  -  Italiano  -  Bulgarian  -  Greek  -  Türkçe  -  Magyar  -  Chinese_Simplified  -  Suomi  -  Ukrainian  -  Japanese  -  Català  -  Français  -  Nederlands  -  Polski  -  English
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC